PROJEKT COMENIUS

 


W lutym nasza szkoła podjęła starania o przyznanie dotacji w ramach Projektu Comenius.

Udział w projekcie, którego inicjatorką jest pani Maike Bogola- nauczycielka ze szkoły partnerskiej w Cottbus- Gross Gaglow, zadeklarowało jeszcze 6 szkół. Są to: szkoła z Nordhorn ? Niemcy oraz szkoły z Litwy, Łotwy, Chorwacji, Austrii i Turcji.

Projekt nosi tytuł "Po europejsku przez rok- podróż pełna przeżyć". Zadania określone w projekcie dotyczą wielostronnej współpracy szkół i obejmują poznanie zwyczajów, obyczajów, tradycji i obrzędów, jakie panują w poszczególnych krajach. Podczas pracy nad projektem uczniowie wypracują m.in wspólne logo, opracują wspólny kalendarz. Goszcząc w poszczególnych krajach, uczniowie będą  obchodzić razem z młodzieżą poszczególnych szkół poznawane obrzędy. Poznają okolicę oraz szkołę, będą uczestniczyć w niektórych lekcjach.

Więcej...