Wolontariat w szkoleRok szkolny 2018/2019

 

W przedświątecznym nastroju

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Szkolny Klub Wolontariatu ogłosił akcję charytatywną pod hasłem „I Ty możesz zostać Mikołajem. Nie musisz być święty, by dawać prezenty”. W ramach tej akcji zbierano dary rzeczowe dla rodzin potrzebujących naszego wsparcia. Zbiórka trwała od 27 listopada do 7 grudnia. Odzew uczniów i ich rodziców był bardzo duży. Udało się zebrać artykuły szkolne, książki, zabawki, żywność długoterminową, słodycze, odzież i obuwie. Dary przekazano  wolontariuszom strzegomskiego Caritas.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy z wielkim sercem włączyli się do akcji. 


Dnia 4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. W zwiazku z tym Szkolny KLub Wolontariatu zorganizował zbiórkę karmy dla podopiecznych świdnickiego schroniska. Uczniowie naszej szkoły, kolejny już raz udowodnili, że nie jest im obojętny los naszych braci mniejszych. Klasy przekazały mnóstwo suchej karmy, puszki, kasze i makarony. Wszystkie dary trafiły do schroniska. 


Rok szkolny 2017/2018


DZIAŁALNOŚĆ  SZKOLNEGO  KLUBU  WOLONTARIATU 

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 Szkolny Klub Wolontariatu podjął szereg działań związanych z pomaganiem innym. We wrześniu 2017 utworzyliśmy Klub i uczniowie chętnie zgłosili się do pracy charytatywnej. Do tej pory braliśmy udział w:

  1. akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” i zebraliśmy odzież, zabawki, żywność dla rodzin potrzebujących, które przekazaliśmy do Caritas w Świdnicy i do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strzegomiu,
  2. akcji „Ile waży Św. Mikołaj?”, gdzie zbieraliśmy bilon w miesiącu grudniu. Zebraliśmy ponad 300 zł, czyli 11 kg pieniędzy, które przekazaliśmy Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo,
  3. zebraliśmy zabawki dla dzieci z Przedszkola Specjalnego w Strzegomiu,
  4. zorganizowaliśmy pomoc koleżeńską w nauce dla klas IV.Pomoc dla Przedszkola Specjalnego w Strzegomiu - Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę zabawek dla dzieci z Przedszkola Specjalnego w Strzegomiu. W dniu 19.10.17 uczniowie wraz z opiekunem, p. G. Dudzik przekazali zabawki dla dzieci. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy!

Rok szkolny 2016/2017

WIELKANOCNY KOSZYCZEK

Przed Świętami Wielkanocnymi odbyła się zbiórka żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej szkoły.
 W ten sposób uczniowie i ich rodzice pokazali, co tak naprawdę jest najważniejsze w czasie zbliżających się Świąt - dzielenie się z innymi i pomoc potrzebującym. Nie od dziś wiadomo, że dobro, które dajemy innym, powróci i do nas..

Ewelina Bednarz

 WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA


WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA to globalna akcja UNICEF, która juz po raz czwarty jest realizowana w polskich szkołach. Jej celem jest wsparcie programów szczepień ratujacych życie dzieci w najuboższych krajach świata. Nasza szkoła również wlaczyla sie do akcji. Uczniowie naszej placówki przygotowali specjalne charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej chcą udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać. Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji.

Ewelina Bednarz
Konkurs plastyczny "Pomocna dłoń"

 W grudniu 2016 r. w naszej szkole realizowano kolejne zadania  projektu "Wolontariat". Klasy I-III brały udział w zajęciach poświęconych tej tematyce. Zapoznawały się z różnymi formami wolontariatu. Temat bardzo zainteresował naszych uczniów. Chętnie wypowiadali się i proponowali różne sposoby pomagania innym. Konkurs plastyczny "Pomocna dłoń" był doskonałą okazją do zaprezentowania różnych pomysłów na pomaganie. Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali w formie wystawy swoje ciekawe propozycje.  Konkurs plastyczny w klasach I-III  przeprowadziła p. Marzena Wyroda. Ostatecznie  zostały wyróżnione prace:
I miejsce - Julia Sibilska
I miejsce - Aleksander Ryszawy
III miejsce- Patrycja Hajduk


DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA  W  DOMU SENIORA WIGOR

Nasi uczniowie klas z klas VIb, VIc i Ob wraz z opiekunami p. Gertrudą Dudzik i p. Eweliną Bednarz w dniu 20.01.2017 udali się z wizytą do Domu Seniora Wigor w Strzegomiu. Uczniowie przynieśli ciasto upieczone przez rodziców, najmłodsi wykonali prezenty, a starsi uczniowie laurki i kartki z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci złożyły życzenia pensjonariuszom, którzy byli bardzo zadowoleni, czego dowodem był uśmiech na ich twarzach. Jedna z pań zarecytowała długi wiersz o życiu babci i dziadka. Uczniowie naszej szkoły otrzymali od personelu słodki poczęstunek. Wolontariusze z naszej szkoły na pewno przekonali się, że warto dać coś od siebie, aby otrzymać uśmiech i dobre słowo.Akcja charytatywna "Razem pomóżmy schronisku"

4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. W związku z tym Samorząd Uczniowski w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4, wzorem lat ubiegłych, zorganizował zbiórkę karmy dla podopiecznych wałbrzyskiego schroniska. Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności. Koordynatorkami akcji były nauczycielki p. Dorota Hojer i p. Ewelina Bednarz. Cieszymy się, że tak wielu uczniów z klas 0 – 6 wzięło udział w  akcji i że los naszych braci mniejszych nie jest obojętny uczniom naszej szkoły. Zebraną  suchą karmę, puszki, kasze, makarony, ryż, koce odebrali 7 listopada pracownicy wałbrzyskiego schroniska. 

Dorota Hojer i Ewelina Bednarz

 


UCZNIOWIE  WOLONTARIUSZE  POMAGAJĄ  W  BIBLIOTECE

Wolontariusze w naszej szkole chętnie angażują się w różne akcje pomocy, w tym pomoc w bibliotece. Jest tam dużo pracy, aby dzieci mogły sprawnie korzystać z zasobów książkowych i jak najwięcej czytały. Dlatego pomagamy paniom z biblioteki w układaniu, sortowaniu i porządkowaniu książek.

 

 


POMOC W PORZĄDKOWANIU OPUSZCZONYCH GROBÓW I POMNIKA BEZIMIENNEJ MATKI SYBIRACZKI

Uczniowie klas IV-VI naszej szkoły 28.10.16 wraz z wychowawcami udali się na cmentarz i pomagali w porządkowaniu grobów, szczególnie tych opuszczonych w ramach projektu WOLONTARIAT. Część uczniów udała się pod pomnik Matki Sybiraczki i tam zadbali o wygląd pomnika i otoczenia. Dzieci chętnie brały udział w zadaniu i były bardzo zaangażowane.

 

 


MARZYCIELSKA POCZTA

Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. W działanie to zaangażowały się Wolontariuszki ze Szkolnej Grupy Wolontaryjnej. Wykonały kartki, które powędrowały z serdecznymi życzeniami i pozdrowieniami do Jakuba, który w najbliższym czasie obchodzi swoje urodziny. W  każdej kopercie jest kawałek naszego serca. Dzielimy się tym, co mamy najcenniejszego… radością życia!

                                                                       Opiekun SGW Ewelina Bednarz
Zajęcia na temat wolontariatu

14 października uczniowie klas IV- VI brali udział w zajęciach na temat wolontariatu. Została przeprowadzona pogadanka na temat pomagania i idei wolontariatu, a uczniowie wykonywali plakaty realizując zadania szkolnego projektu.EKO POMAGANIE

Postanowiliśmy zadbać o teren wokół naszej szkoły w ramach wolontariatu i pomóc pracownikom szkoły w porządkowaniu boiska z liści i śmieci. Spędziliśmy trochę czasu na świeżym  powietrzu, a dzięki temu mamy ładnie i czysto wokół szkoły.

Pomaganie się opłaca!!!
STARSI UCZNIOWIE POMAGAJĄ MŁODSZYM W NAUCE

Ruszyła akcja pomocy uczniom w nauce w ramach Wolontariatu. Uczniowie klas VI pomagają po lekcjach odrabiać zadania, przygotowywać się do zajęć i do sprawdzianów uczniom młodszym. W ten sposób budujemy w uczniach poczucie własnej wartości, wrażliwość, empatię i bezpieczeństwo, że zawsze jest w szkole ktoś, kto może im pomóc.
WOLONTARIUSZE  CZYTAJĄ  DZIECIOM

Ruszyła akcja Wolontariatu w naszej szkole. Braliśmy udział w Dożynkach Gminnych i przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na zakup nowości książkowych do biblioteki. Nadeszła kolej na czytanie młodszym dzieciom- „Poczytaj mi kolego”. Dziewczynki z klasy VI chętnie zgłosiły się do przystąpienia do akcji i czytały książeczkę o kotku dzieciom z klasy 0. Dzieciom się podobało czytanie przez starsze koleżanki.

PROGRAM  „CHCĘ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM”

ROK SZKOLNY 2016/2017

  • Rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony rokiem wolontariatu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W odpowiedzi, nasza szkoła realizuje projekt „Zostań wolontariuszem”. Celem projektu jest rozbudzanie w dzieciach i młodzieży empatii w stosunku do osób potrzebujących, zaangażowanie uczniów w pomaganie potrzebującym, rozwijanie wrażliwości i otwartości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych oraz pokazywanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
  • Zadania projektu
  1. Przeprowadzenia pogadanki w klasach I-VI nt. „Co to jest wolontariat”?, wykonanie plakatu- materiał przygotowuje p. Bednarz dla klas I-III i IV- VI; plakat wykonują klasy IV- VI na zajęciach z wychowawcą- X 2016.
  2. Promowanie idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie przedstawienia teatralnego- samorząd I-III-  przedstawienie dla uczniów klas I-VI- (XI 2016).
  3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują nauczyciele plastyki,             p. Kisły i p. Wyroda- wystawa prac- XII. 2016
  4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych w środowisku lokalnym-              p. Hojer, p. Dudzik, p. Kotlicka, p. Wieszewska, p. Siekaniec, p. Bednarz-

             Porządkowanie terenu wokół szkoły.

Porządkowanie grobów.

Dożynki- przygotowanie stoiska na Dożynki Gminy Strzegom- 11.09.2016- p. Rudnicka, p. Kotlicka, p. Kisielewicz i inni nauczyciele.

Włączenie się nauczycieli klas IV- VI w zbiórkę pieniędzy na zakup nowości książkowych do biblioteki szkolnej (sprzedaż wypieków nauczycieli).

Przygotowanie paczek dla rodzin potrzebujących w środowisku lokalnym (XI 2016)- klasy IV- VI.

Nawiązanie współpracy z domem opieki społecznej „Vigor” w Strzegomiu- p. Hojer, p. Bednarz, p. Dudzik, p. Siekaniec.

„Razem pomóżmy schronisku”- zbiórka karmy, kaszy, makaronu dla zwierząt-                 X 2016- p. Hojer, p. Bednarz.

Zbiórka art. Papierniczych dla pensjonariuszy Domu Seniora w Jaworze; przygotowanie upominków- p. Hojer, p. Niespodziańska- I 2017.

Zbiórka słodyczy, zabawek gier stolikowych, odzieży dla Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu- V-VI 2017.

Organizacja warsztaty dla Sybiraków- Ekozabawki z siana- samorząd klas IV- VI+ p. Bednarz,  p. Rudnicka, p. Kotlicka, p. Kisielewicz.

5. Zorganizowanie Dnia Wolontariusza w szkole– wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat- samorząd klas IV- VI, p. Dudzik.

6. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim-            p. Bednarz, p. Hojer, p. Dudzik, p. Knap-

Akcja Ocal Mogiłę- samorząd IV- VI, p. Dudzik, p. Wieszewska.

Akcja „Wylosuj Anioła”- p. Siekaniec.

„Szlachetna paczka”- akcja ogólnopolska.

Udział w światowym projekcie UNICEF – Wszystkie Kolory świata ( X- II 2017),            p. Bednarz, p.Hojer.

Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – p. Bednarz, ( I 2017)

Akcja „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę”- zbiórka odzieży, zabawek, art. chemicznych, słodyczy, książek- p. Bednarz, p. Hojer.

„Kartka dla bliźniego”- wykonanie kartek świątecznych dla bezdomnych arch. Gdańskiej.

7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują nauczyciele j. polskiego- p. Siekaniec, p. Bielawska,                 p. Pawlica- II 2017.

8. Przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania- pogadanka na podstawie prezentacji multimedialnej w w/w temat- p. Pudlik, wychowawcy klas VI- VI.

9. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole- uczniowie klas IV- VI czytają książki klasom 0 i I, zorganizowanie pomocy w nauce dla uczniów potrzebujących, pomoc w bibliotece- p. Dudzik, p. Bednarz- cały rok.

10. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? – przygotowanie ankiety- p. Bednarz, p. Hojer- przedstawienie wyników ankiet-                V 2017.

Projekt powstał na podstawie Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”, programu szkolnego „Mały Wolontariat” oraz pomysłów i sugestii nauczycieli PSP 4 w Strzegomiu.

Koordynator projektu

Gertruda Dudzik