Samorząd uczniowski


ROK SZKOLNY 2019/2020

 


 

 Samorząd Uczniowski klas starszych

 

23 października nowi członkowie Samorządu Uczniowskiego odwiedzili panią Dyrektor, aby przedstawić plan pracy na rok szkolny 20219/2020. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Marcin Niemczyk, zastępca przewodniczącego – Wiktoria Sztorc, skarbnik – Emilia Gucwa oraz sekcja dekoratorska, którą reprezentowała Natalia Barczyk przedłożyli swoje pomysły na imprezy i konkursy szkolne, które będą mieć miejsce w szkole z ramienia Samorządu Uczniowskiego. Przed nimi bardzo pracowity okres, więc życzymy samych sukcesów oraz wytrwałości.

 

 

 


Uczniowie kl .I - III wybrali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący -Jowita Homik 

 

Zastępca - Kinga Antczak 

 

Skarbnik - Oskar Sawicki 
 


ROK SZKOLNY 2018/2019


Wkrótce walentynki

Dzisiaj w naszej szkole ruszyła Poczta Walentynkowa. Uczniowie klas młodszym mogą powiedzieć sobie coś miłego, sprawić komuś miła niespodziankę. Można to zrobić pisząc laurkę, która 14 lutego trafi do adresata .

 

Dzień Pluszowego Misia
23 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego  Misia. Z tej okazji wszystkie młodsze dzieci miały ze sobą pluszowego przyjaciela. W tym wyjątkowym dniu było mnóstwo atrakcji. Uczniowie prezentowali swoich milusińskich, oglądali w bibliotece szkolnej prezentację multimedialną o historii pluszowego misia, zapoznali  się z książkami o misiach, wykonały prace plastyczne. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Na zakończenie wszyscy obiecali kochać swoje misie. Uroczystość została zorganizowana przez mały samorząd przy współpracy z biblioteką szkolną.
 
 
 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019.
Skład:
Zofia Piekielny 8d - przewodnicząca
Natalia Barczyk 6a - zastępca przewodniczącej
Emilia Gucwa 6b - skarbnik
 
 

PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 4

im. Kornela Makuszyńskiego w roku szkolnym 2018/2019

Samorząd według  Janusza Korczaka nie był tylko „instytucją dziecięcą”, mającą spełnić konkretne zadania wychowawcze, ale formą prawdziwego działania, rozwiązującą prawdziwe problemy. Samorząd, mówił Korczak,  to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają. Dzięki samorządowi dzieci i młodzież w praktyce poznają zasady równości wobec prawa oraz demokracji, współtworząc organy samorządowe jako swoje autentyczne przedstawicielstwo. Nie z przymusu, ale w wyniku naturalnych potrzeb codziennego życia, uczą się postaw prospołecznych, współpracy, współodpowiedzialności, a także samodyscypliny i samooceny.

 

 Cele Samorządu Uczniowskiego:

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów

    oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów

    wychowawczych szkoły.

4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz

    przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli,

    samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej

    tradycji.

7. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

 

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

*DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu,

popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

*DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę darów dla wychowanków domu dziecka, wspomaganie działań wolontariatu działającego w naszej szkole, udział w akcji „Góra Grosza”.

*DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych;  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego; organizowanie okolicznościowych konkursów np. plastycznych oraz kiermaszy z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

Akcje  stałe:

 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych wiadomości o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz zamieszczanie informacji zgodnych z obowiązującą w danym czasie tematyką;
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o organizowanych akcjach w szkole ;
 • całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;
 • każdy ‘13’ dzień w miesiącu dniem na kolorowo
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji;
 • współpraca z grupą wolontaryjną;

ZADANIA DO WYKONANIA:

Wrzesień:

 1. Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–6, wychowawcy i opiekun SU;
 2. Wybory Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu;
 3. Stworzenie planu pracy SU z uwzględnieniem Programu Wychowawczego-Profilaktycznego szkoły, aktualizacja regulaminu SU;
 4. Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. "Szczęśliwy numerek";
 5. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 6. Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej – informacje bieżące, Dzień Chłopaka.

Październik:

 1. Dzień Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły;
 2. Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej;
 3. Udział w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia";
 4. Akcja „Święto dyni”.

Listopad:

 1. Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości;
 2. Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka – gazetka SU -20 listopada – „Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ”;
 3. Akcja „Dzień Życzliwości” – 21 listopada;
 4. Andrzejki – dyskoteka szkolna (wróżby, ciasta, tosty lub gofry).
 5. Przygotowywanie do kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Grudzień:

 1. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 2. 6 grudnia – akcja „Czapka Mikołaja” – uczniowie, którzy w tym dniu mają na głowach czapki Mikołaja, unikną pytania przez nauczycieli na lekcjach. Pracownicy szkoły również proszeni są o włączenie się w akcję.
 3. Organizacja kiermaszu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz przystrojenie choinki w holu szkoły.

Styczeń:

 1. Aktualizacja gazetki SU;
 2. Zabawa karnawałowa (ciasta, tosty lub gofry).
 3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2016/2017.

Luty:

 1. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 2. Dzień Bezpiecznego Internetu – artykuł na stronę internetową;
 3. Poczta walentynkowa (tosty).

Marzec:

 1. „Kwiatek bławatek” – życzenia z okazji Dnia Kobiet; Gazetka –gofry lub tosty.
 2. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 3. Przygotowywania do kiermaszu wielkanocnego.

Kwiecień:

 1. Organizacja kiermaszu z okazji Wielkanocy;
 2. Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną;
 3. Przesłanie środków zgromadzonych w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia".

Maj:

 1. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 2. Dzień czekolady.

Czerwiec:

 1. Dzień Dziecka - włączenie się w przygotowanie imprez sportowych;
 2. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017;
 3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2018/2019;
 4. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;

Propozycje zamieszczone w planie pracy mogą być uzupełniane lub modyfikowane o propozycje uczniów wynikające z sytuacji bieżących.

Opracowali: Marta Pudlik, Zofia Laskowska oraz przewodniczący, zastępca przewodniczącego i  skarbnik SU.

 

HARMONOGRAM ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2018/2019

PSP 4 W STRZEGOMIU

 

 

Uroczystość

 

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Część oficjalna: dyrektor szkoły

Część artystyczna:  p. Urszula Stanulewicz

 

 

 

Dzień Sybiraka

Część oficjalna: dyrektor szkoły, przedstawiciel Związku Sybiraków

Część artystyczna: M.WIESZEWSKA

 

27.09.2018r.

 

Pasowanie Pierwszoklasisty

Część oficjalna: dyrektor szkoły

Część artystyczna: wychowawcy klas pierwszych

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Część oficjalna: dyrektor szkoły

Część artystyczna: p. A. Szlachetka

 

15.10.2018r.

 

Święto Niepodległości

Część oficjalna: dyrektor szkoły

Część artystyczna: p.  M. Wieszewska

 

 

 

 

Zabawa andrzejkowa

SAMORZAD UCZNIOWSKI

 

 

 

 

 

 

Szkolne Jasełka

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna : M. GZYL

 

 

 

Pasowanie na czytelnika

Pracownicy biblioteki

 

 

Bezpieczne ferie

Część artystyczna: p. WROŃSKI ORAZ NAUCZYCIELE W-F

 

 

 

Dzień Patrona

Część oficjalna: dyrektor szkoły

Część artystyczna :pracownicy biblioteki szkolnej; B. NIESPODZIAŃSKA

 

 

Zabawa karnawałowa

SAMORZAD UCZNIOWSKI

 

Dzień Kobiet

Część oficjalna: dyrektor szkoły

Część artystyczna: p. M. Knap

 

 

Apel

Wielkanocny

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna : M. WYRODA

dekoracje :

 

 

 

Dzień Ziemi

Szkolny Konkurs Ekologiczny

p. B. Kasprzak

p. A. Ćwik

 

Mam talent!

Część artystyczna: A. KOTLICKA,

M. PUDLIK

 

 

 

Noc z Andersenem

Pracownicy biblioteki

 

Dzień Dziecka

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Zakończenie roku szkolnego

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna: WYCHOWAWCY KLAS VIII

 

 

 

         

 


Święto Dyni klas młodszych

30 listopada uczniowie z klas młodszych świetnie się bawili z okazji Święta Dyni. Przygotowali smaczne i kolorowe dania. Wykonali piękne dekoracje, które stały się ozdobą szkoły.

 


Poznajcie nowy samorząd!

Z przyjemnością informujemy, że klasy I-III wybrały swoich reprezentantów do szkolnych władz. W samorządzie klas młodszych znaleźli się: 
Kinga Antczak
Oskar Sawicki
Hanna Miszkiewicz 
 
Serdecznie gratulujemy!


 


ROK SZKOLNY 2017/2018


 

PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 4

im. Kornela Makuszyńskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

Samorząd według  Janusza Korczaka nie był tylko „instytucją dziecięcą”, mającą spełnić konkretne zadania wychowawcze, ale formą prawdziwego działania, rozwiązującą prawdziwe problemy. Samorząd, mówił Korczak,  to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają. Dzięki samorządowi dzieci i młodzież w praktyce poznają zasady równości wobec prawa oraz demokracji, współtworząc organy samorządowe jako swoje autentyczne przedstawicielstwo. Nie z przymusu, ale w wyniku naturalnych potrzeb codziennego życia, uczą się postaw prospołecznych, współpracy, współodpowiedzialności, a także samodyscypliny i samooceny.

 

 Cele Samorządu Uczniowskiego:

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

7. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

 

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

*DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu,popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

*DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę darów dla wychowanków domu dziecka, wspomaganie działań wolontariatu działającego w naszej szkole, udział w akcji „Góra Grosza”.

 *DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych;  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego; organizowanie okolicznościowych konkursów np. plastycznych oraz kiermaszy z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

 

Akcje  stałe:

 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych wiadomości o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz zamieszczanie informacji zgodnych z obowiązującą w danym czasie tematyką;
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o organizowanych akcjach w szkole ;
 • całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;
 • akcja „Środa dniem bez telefonu”
 • każdy ‘13’ dzień w miesiącu dniem na kolorowo
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji;
 • współpraca z grupą wolontaryjną;

 

ZADANIA DO WYKONANIA:

 

Wrzesień:

 1. Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–6, wychowawcy i opiekun SU;
 2. Wybory Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu;
 3. Stworzenie planu pracy SU z uwzględnieniem Programu Wychowawczego-Profilaktycznego szkoły, aktualizacja regulaminu SU;
 4. Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. "Szczęśliwy numerek";
 5. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 6. Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej – informacje bieżące, Dzień Chłopaka.

 

Październik:

 1. Dzień Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły;
 2. Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej;
 3. Udział w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia";
 4. Akcja „Święto dyni”.

 

Listopad:

 1. Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości;
 2. Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka – gazetka SU -20 listopada – „Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ”;
 3. Akcja „Dzień Życzliwości” – 21 listopada;
 4. Andrzejki – dyskoteka szkolna (wróżby, ciasta, tosty lub gofry).
 5. Przygotowywanie do kiermaszu Bożonarodzeniowego.

 

Grudzień:

 1. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 2. 6 grudnia – akcja „Czapka Mikołaja” – uczniowie, którzy w tym dniu mają na głowach czapki Mikołaja, unikną pytania przez nauczycieli na lekcjach. Pracownicy szkoły również proszeni są o włączenie się w akcję.
 3. Organizacja kiermaszu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz przystrojenie choinki w holu szkoły.

 

Styczeń:

 1. Aktualizacja gazetki SU;
 2. Zabawa karnawałowa (ciasta, tosty lub gofry).
 3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2016/2017.
 4. Wieczór filmowy klas 4.

 

Luty:

 1. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 2. Dzień Bezpiecznego Internetu – artykuł na stronę internetową;
 3. Poczta walentynkowa (tosty).
 4. Wieczór filmowy klas 5.

 

Marzec:

 1. „Kwiatek bławatek” – życzenia z okazji Dnia Kobiet;
 2. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 3. Przygotowywania do kiermaszu wielkanocnego.
 4. Wybory Miss i Mr szkoły – prezentacja chętnych na apelu z okazji Dnia Kobiet.
 5. Wieczór filmowy klas 6.

 

Kwiecień:

 1. Organizacja kiermaszu z okazji Wielkanocy;
 2. Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną;
 3. Przesłanie środków zgromadzonych w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia".
 4. Wybory Miss i Mr szkoły – wyniki.
 5. Wieczór filmowy klas 7.

 

Maj:

 1. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 2. Dzień czekolady.

 

Czerwiec:

 1. Dzień Dziecka - włączenie się w przygotowanie imprez sportowych;
 2. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017;
 3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2016/2017;
 4. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;

 

Propozycje zamieszczone w planie pracy mogą być uzupełniane o propozycje uczniów gromadzone w „Szkolnej skrzynce pomysłów”.

 

Opracowali: Marta Pudlik, Zofia Laskowska oraz przewodniczący, zastępca przewodniczącego i  skarbnik SU. 


ROK SZKOLNY 2016/2017

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 26 września 2016, odbyły się w naszej szkole wybory do samorządu szkolnego. W wyborach startowało 9 kandydatów z klas IV – VI. W głosowaniu wzięli udział uczniowie z klas IV –VI. Po zliczeniu wszystkich głosów przez komisję wyborczą okazało się, że pierwsze miejsce i tytuł przewodniczącej szkoły z liczbą 93 głosów, zdobyła Nadia Wysocka z klasy VI D, drugie miejsce i tytuł zastępcy przewodniczącej szkoły zdobył Paweł Topa z klasy V C, natomiast trzecie miejsce i tytuł sekretarza szkolnego zdobył Filip Jurek z klasy IV B.  Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział w wyborach a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Dnia 30 września nowo wybrany Samorząd Uczniowski gościł u Pani Dyrektor Janiny Klonowskiej na zebraniu dotyczącym planu pracy na obecny rok szkolny 2016/17. Samorząd omówił z Panią Dyrektor wszystkie akcje, które chce zorganizować w szkole. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia, aby wszystko udało się jak najlepiej.

Opiekunowie SU


Mały Samorząd Uczniowski

26 września 2016r. odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas I-III. Zgodnie z Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów.

Przewodnicząca

Agatka Siekaniec

Zastepca

Amelia Sozańska

Sekretarz

Eryk Ruciński
PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej nr 4

im. Kornela Makuszyńskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

Samorząd według  Janusza Korczaka nie był tylko „instytucją dziecięcą”, mającą spełnić konkretne zadania wychowawcze, ale formą prawdziwego działania, rozwiązującą prawdziwe problemy. Samorząd, mówił Korczak,  to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają. Dzięki samorządowi dzieci i młodzież w praktyce poznają zasady równości wobec prawa oraz demokracji, współtworząc organy samorządowe jako swoje autentyczne przedstawicielstwo. Nie z przymusu, ale w wyniku naturalnych potrzeb codziennego życia, uczą się postaw prospołecznych, współpracy, współodpowiedzialności, a także samodyscypliny i samooceny.

 

 Cele Samorządu Uczniowskiego:

1. Reprezentowanie ogółu uczniów.

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów

    oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów

    wychowawczych szkoły.

4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz

    przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli,

    samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej

    tradycji.

7. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

 

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

 

*DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu,

popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

*DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę darów dla wychowanków domu dziecka, wspomaganie działań wolontariatu działającego w naszej szkole, udział w akcji „Góra Grosza”.

*DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych;  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego; organizowanie okolicznościowych konkursów np. plastycznych oraz kiermaszy z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, które mają uatrakcyjnić życie szkolne.

 

Akcje  stałe:

 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych wiadomości o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz zamieszczanie informacji zgodnych z obowiązującą w danym czasie tematyką;
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji;
 • współpraca z grupą wolontaryjną;
 • współpraca w ramach projektu ERASMUS+ THE JOY OF SPORTS AND HEALTHY LIVING-  RADOŚĆ Z E  SPORTU I ZDROWEGO STYLU  ŻYCIA

ZADANIA DO WYKONANIA:

Wrzesień:

 1. Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–6, wychowawcy i opiekun SU;
 2. Umieszczenie w holu „Szkolnej Skrzynki Pomysłów”;
 3. Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu;
 4. Stworzenie planu pracy SU z uwzględnieniem Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki szkoły, aktualizacja regulaminu SU;
 5. Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. "Szczęśliwy numerek";
 6. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” -16 września;
 7. Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej – informacje bieżące, Dzień Chłopaka.

Październik:

 1. Dzień Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły;
 2. Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej;
 3. Konkurs na najciekawsze logo klasowe;
 4. Udział w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia";
 5. Ogłoszenie konkursu fotograficznego „ Najciekawsza wycieczka klasowa w obiektywie”;
 6. Akcja „Święto dyni”.

Listopad:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu na logo klasowe;
 2. Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości;
 3. Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka – gazetka SU -20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – organizacja konkursu na plakat „Prawa Dziecka”;
 4. Włączenie się do akcji „Góra Grosza”;
 5. Akcja „Dzień Życzliwości” – 21 listopada;
 6. Pomoc przy udziale wolontariatu w akcji „Szlachetna Paczka”;
 7. Andrzejki – dyskoteka szkolna;
 8. Przygotowywanie do kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Grudzień:

 1. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 2. Ogłoszenie wyników konkursu na plakat „Prawa Dziecka”;
 3. 6 grudnia – akcja „Czapka Mikołaja” – uczniowie, którzy w tym dniu mają na głowach czapki Mikołaja, unikną pytania przez nauczycieli na lekcjach. Pracownicy szkoły również proszeni są o włączenie się w akcję.
 4. Organizacja kiermaszu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz przystrojenie choinki w holu szkoły.

Styczeń:

 1. Aktualizacja gazetki SU;
 2. Zabawa karnawałowa.
 3. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2016/2017.

Luty:

 1. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 2. Akcja „Dzień bez telefonu”;
 3. Dzień Bezpiecznego Internetu – artykuł na stronę internetową;

Marzec:

 1. Dzień Bezguścia – 4 marca, akcja „przebieranie – nie pytanie”;
 2. „Kwiatek bławatek” – życzenia z okazji Dnia Kobiet;
 3. Pierwszy Dzień Wiosny – konkurs „Mam Talent”;
 4. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 5. Przygotowywania do kiermaszu wielkanocnego.

Kwiecień:

 1. Organizacja kiermaszu z okazji Wielkanocy;
 2. Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną;
 3. Dzień Ziemi – konkurs na najciekawszy plakat;
 4. Przesłanie środków zgromadzonych w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia".

Maj:

 1. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;
 2. Ogłoszenie wyników konkursu na plakat z okazji obchodów Dnia Ziemi;
 3. Dzień Matki – konkurs SUPER MAMA - kartka z pamiętnika pt. „Jeden dzień z życia mamy” – wykonanie prac pisemnych;

Czerwiec:

 1. Dzień Dziecka - włączenie się w przygotowanie imprez sportowych;
 2. Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego oraz konkursu SUPER MAMA;
 3. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017;
 4. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2016/2017;
 5. Aktualizacja gazetki SU oraz strony internetowej;

Propozycje zamieszczone w planie pracy mogą być uzupełniane o propozycje uczniów gromadzone w „Szkolnej skrzynce pomysłów”.

Opracowali: Marta Pudlik, Zofia Laskowska, Robert Kotowicz oraz przewodnicząca, zastępca przewodniczącej i sekretarz SU.


 


PLAN PRACY  MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

2016/2017

 

Wrzesień

 1. Wybory samorządów klasowych klas I – III
 2. Wybory władz Małego Samorządu Uczniowskiego
 3. Opracowanie Planu pracy MSU na rok szkolny 2016/2017.
 4. Powitanie jesień „Witamy jesień w kolorach czerwieni i pomarańczy”-edukacja w zakresie kolorów i pór roku
 5. Organizacja Dnia Chłopaka w klasach- zabawy integracyjne, zawody chłopców, zagadki, prezenty

 

Październik

 1. Akcja „Pomagamy zwierzętom”-zbiórka karmy dla zwierząt
 2. Dzień Uśmiechu– uczniowie wykonują i przypinają do ubrań uśmiechnięte buźki, rozmowy w klasach na temat emocji
 3. Dzień Edukacji Narodowej. Wystawa praca plastycznych- „Mój nauczyciel”
 4. Pasowanie na ucznia
 5. Skrzynka pomysłów

 

Listopad

 1. Włączenie się do obchodów Święta Niepodległości – uczniowie wykonują kotyliony lub chorągiewki biało- czerwone, pogadanki w klasach na temat święta, uczenie postaw patriotycznych
 2. Obchody Dnia Pluszowego Misia – w tym dniu uczniowie przynoszą do szkoły swoje ulubione pluszaki, pogadanki na temat ulubionych miśków, wystawa prac plastycznych
 3. Organizacja szkolnych andrzejek, wróżby

 

Grudzień

 1. Mikołajki- prezenty w klasach wykonane przez uczniów dla swoich kolegów z klasy lub szkoły
 2. Ogólnopolska akcja „Góra grosza”
 3. Wykonanie świątecznych kartek  dla pracowników szkoły
 4. Wigilie klasowe- promocja zdrowego żywienia, kultywowanie tradycji
 5. Powitanie zimy „ Witamy zimę na biało i na niebiesko”. edukacja w zakresie kolorów i pór roku

 

Styczeń

 1. Ogólnopolska akcja WOŚP- zbiórka pieniędzy, promowanie tej akcji
 2. Bal karnawałowy
 3. Dzień Babci i Dziadka w klasach, program artystyczny, poczęstunek
 4. Wyjazd do Jawora do Domu Pomocy Społecznej
 5. Podsumowanie czytelnictwa w semestrze I

 

Luty

 1. Walentynki- poczta walentynkowa- uczniowie wrzucają do urny kartki walentynkowe, a Rada MSU roznosi adresatom w poszczególnych klasach
 2. Tradycje ludowe - „Tłusty czwartek” - promocja zdrowych wypieków
 3. Klasowy Turniej Gry w Chińczyka

 

Marzec

 1. Konkurs plastyczny „Pierwsze oznaki wiosny”
 2. Organizacja Dnia Kobiet w klasach- zabawy integracyjne, zagadki, prezenty
 3. Powitanie wiosny „Witamy wiosnę na zielono”- edukacja w zakresie kolorów i pór roku

 

Kwiecień

 1. Jarmark Wielkanocny - przygotowanie stoiska z pracami dzieci (pisanki, koszyczki, baranki, palmy, stroiki) promocja potraw i wypieków wielkanocnych
 2. Obchody Dnia Ziemi- pochód ulicami miasta, przygotowanie strojów i haseł

 

Maj

 1. Spotkania klasowe z okazji Dnia Matki – wystawa prac plastycznych „ Moja mama”.
 2. Szkolny przegląd piosenki- impreza dla dzieci i rodziców

 

Czerwiec

 1. Dzień dziecka na sportowo- piknik, zawody sportowe (turniej gry w zbijaka)
 2. Powitanie lata „Witamy lato na żółto”- edukacja w zakresie kolorów i pór roku
 3. Spotkania klasowe z okazji Dnia Rodziny- uroczystości, programy artystyczne
 4. Podsumowanie czytelnictwa w semestrze II

 


RADA SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2015/2016

PRZEWODNICZĄCA – JAGODA KOTLICKA KL. VI B

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – KATARZYNA FEDORCZENKO KL. VI C

SEKRETARZ – ZUZANNA DRĄG KL. VI A

CZŁONKOWIE – MARTYNA KOWALSKA KL. VI C

                         - OLIWIER KANIKUŁA KL. V D


HARMONOGRAM ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

ROK SZKOLNY 2015/2016

UROCZYSTOŚĆ

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

Rozpoczęcie roku szkolnego

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna – p. M. Knap,   p. M. Rut, p. R. Kotowicz

1.09.2015

Dzień Sybiraka

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna – p. M. Wieszewska, p. M. Rut, p. R. Kotowicz, dekoracje – I. Kisły

28.09.2015

Pasowanie pierwszoklasisty

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna – nauczyciele klas pierwszych

15.10.2015

Dzień Edukacji Narodowej

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna – p. R. Pawlica,             p. M. Rut, dekoracje – p. J. Dunia

14.10.2015

Święto Niepodległości

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna – p. M. Wieszewska, p. M. Rut, p. R. Kotowicz

Dekoracje – p. I. Kisły

13.11.2015

Zabawa andrzejkowa

Dekoracje  – klasy VI a, b, c oraz V a, b oraz wychowawcy tych klas

Część artystyczna - DJ

25.11.2015

Jasełka

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna – p. E. Głowiak,      p. J. Siekaniec i p. M. Rut

Dekoracje – p. J. Dunia

21.12.2015

Pasowanie na czytelnika

Pracownicy biblioteki

20.11.2015

Bezpieczne ferie

Część artystyczna – nauczyciele języka angielskiego

Dekoracje – p. I. Kisły

29.01.2015

Dzień Patrona

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna – p. J. Siekaniec,           p. M. Wieszewska, p. K. Kupczyk

8.01.2015

Zabawa karnawałowa

Część artystyczna – DJ

Dekoracje – klasa V c, d i klasy IV oraz wychowawcy

20.01.2015

Dzień Kobiet

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna – p. D. Bielawska,  p. M. Rut, dekoracje – p. J. Dunia

8.03.2016

Biesiada Wielkanocna

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna – p. E. Rogoża, dekoracje – p. I. Kisły

23.03.2016

Dzień Ziemi

Szkolny Konkurs Ekologiczny

p. B. Kasprzak

p. A. Ćwik

22.04.2016

Mam talent!

Część artystyczna – p. M. Rut,            p. M. Wieszewska

Dekoracje – p. J. Dunia

21.03.2016

Noc z Andersenem

Pracownicy biblioteki

2.04.2016

Dzień Dziecka

Nauczyciele wychowania fizycznego

1.06.2016

Zakończenie roku szkolnego

Część oficjalna – dyrektor szkoły

Część artystyczna – wychowawcy klas szóstych

24.06.2016

  Opiekun merytoryczny Samorządu Uczniowskiego – Małgorzata Wieszewska

  Opiekun finansowy – Agnieszka Kotlicka
MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2015/2016                

1)    PRZEWODNICZĄCY-  Oliwia Kiełbasa, klasa III b

2)    I ZASTĘPCA- Agata Siekaniec, klasa II e

3)    II ZASTĘPCA – Maja Koza, klasa III a              

GRATULUJEMY I ŻYCZY CIEKAWYCH POMYSŁÓW!

Plan pracy Małego Samorządu

Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego

 


 


Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2013/2014

przewodniczący: Kamil Michalczyk

z-ca przewodniczącego: Emilia Cichuta

sekretarz: Julia Gregorczyk

Opiekunowie: Agnieszka Przerada, Agnieszka Kotlicka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 

SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA

 

       Wybór władz Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie SU

Wrzesień

       Organizacja spotkań i zebrań SU

Cały rok

       Przygotowanie harmonogramu gazetek szkolnych

       Przygotowanie harmonogramu i współorganizowanie apeli

       Ogłaszanie konkursów i współzawodnictwa międzyklasowego

 

KULTYWOWANIE ŚWIĄT

I TRADYCJI

 

       Dzień Sybiraka

p.M.Wieszewska

IX

       Dzień Edukacji Narodowej

 

X

       Święto Niepodległości

p.M.Wieszewska

XI

       Andrzejki

Opiekunowie SU

XI

       Mikołajki

Opiekunowie SU

XII

       Boże Narodzenie

 

XII

       Dzień Patrona

Nauczyciele bibliotekarze

I

       Zabawa Karnawałowa

Opiekunowie SU

I

       Bezpieczne ferie

Nauczyciele W-F

II

       Dzień Kobiet

 

III

       Wielkanoc

 

IV

       Dzień Ziemi

Nauczyciele przyrody

IV

        Dzień Dziecka

Nauczyciele W-F

VI

        Pożegnanie klas VI

p.D.Bielawska

p.J.Siekaniec

p.R.Pawlica

p.A.Wysocka

VI

 

KSZTAŁTOWANIE TRADYCJI SZKOLNYCH

 

       Inauguracja Roku Szkolnego

Wszyscy nauczyciele

IX

       Ślubowanie klas pierwszych

 

X

       Dzień Edukacji Narodowej

 

X

       Dzień Ziemi

 

IV

       Zakończenie roku szkolnego klas I-III

Wychowawcy klas II

VI

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

 

       Udział w ogólnopolskiej akcji Wielkie Sprzątanie Świata

Nauczyciele przyrody

IX

      Ukwiecenie własnych sal i dbanie o nie

Cały rok

      Pomoc zwierzętom w niesprzyjających warunkach

       Udział w obchodach Dnia Ziemi

IV

 

EDUKACJA ZDROWOTNA

 

      Zwracanie uwagi na czynny wypoczynek na świeżym powietrzu

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

       Organizowanie zawodów sportowych

      Organizowanie spotkań z pielęgniarką, lekarzem ? wychowawcy

        Aktywny udział w dniach sportu

 

EDUKACJA CZYTELNICZA

 

      Pomoc w przygotowaniu przyjęcia uczniów klas I

w poczet czytelników

Bibliotekarze

 

        Bieżąca kontrola czytelnictwa

        Zorganizowanie Dnia Patrona

 

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI

 

      Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i reagowania oraz przeciwstawiania się agresji i przemocy

Pedagog szkolny

Cały rok

      Uświadomienie zagrożeń wynikających z kontaktów           z osobami nieznanymi

- uprowadzenia

-wtargnięcia do mieszkań

        Nauka rozwiązywania konfliktów bez użycia siły

     Zapoznanie uczniów z ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz instytucji działających w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

      Rozwijanie talentów w kołach zainteresowań

  

 


Samorząd szkolny - 2012/2013

przewodniczący - Jakub Nejman

zastępca przewodniczącego - Aleksandra Dobosz

sekretarz - Magdalena Fornal

Pozostali członkowie to:

-Natalia Olbrycht kl. VI  a? przewodnicząca sekcji porządkowej

-Dominika Kopeć kl. V c ? przewodnicząca sekcji kulturalnej

-Szymon Litwicki kl. IV a ? przewodniczący sekcji dekoratorskiej

- Bartłomiej Kupczyk - VI b - skarbnik

opiekunowie: Renata Pawlica, Agnieszka Przerada


Działania podejmowane przez SU przy PSP nr4 w Strzegomiu w roku szkolnym 2012/2013

1.      Dzień kolorowy w szkole: ( można przyjść bez mundurka )

-  mikołajki

-  21 marca

-  22 kwietnia

-  Dzień Dziecka

2.      W hollu szkoły będą wyświetlane filmy i zdjęcia z życia klas ( wycieczki, lekcje, zabawy,zajęcia pozalekcyjne, sportowe). Planujemy, że zajmie się tym sekcja porządkowa (uczniowie klas VI wraz z opiekunem - informatykiem)

3.      Ogłaszamy konkurs ?Dobrego zachowania? ( Klasa, która będzie miała na I semestr najwyższą średnią  punktów z zachowania przypadającą na jednego ucznia otrzyma nagrodę Dyrektora). Konkurs będzie kontynuowany w II półroczu.

4.      Wybieramy osobowość roku: ( kandydatury będziemy zbierać w drugim półroczu)

- społecznik

- naukowiec

- tancerz

- sportowiec

- recytator

- wokalista

5.      Zbieramy pieniądze dla dzieci w Afryce- jest to akcja całoroczna UNICEF

6.      Ogłaszamy akcję ?Szczęśliwy numerek?. 

7.      Otwieramy kącik SU w ?Dyktafonie?

8.      Pragniemy ogłosić ?Dzień Asi?- jest to dalszy ciąg pomocy dla naszej koleżanki, uczennicy klasy VI c, która ze względu na swój stan zdrowia nie może razem z nami chodzić do szkoły.

9.      Wśród społeczności uczniowskiej zapanują ?Śmieszne Dni?, o których będziemy informować na bieżąco.

10.   Członkowie SU będą rozprowadzać wśród kolegów i koleżanek mini ?podpowiadaczki? z uroczymi obrazkami za jedyne 50 groszy. Jest to akcja charytatywna.

11.  Dni bez zadań domowych ? prosimy nauczycieli o niezadawanie dłuższych prac na weekendy.


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

1

SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA

Wybór władz Samorządu Uczniowskiego

Organizacja spotkań i zebrań SU

Przygotowanie harmonogramu i współorganizowanie apeli i uroczystości szkolnych

Przygotowanie harmonogramu gazetek szkolnych

Ogłaszanie konkursów i współzawodnictwa międzyklasowego

2

KULTYWOWANIE ŚWIĄT I TRADYCJI

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Sybiraka

Święto Niepodległości

Andrzejki

Mikołajki

Boże Narodzenie

Zabawa Karnawałowa

Walentynki

Dzień Kobiet

Wielkanoc

Dzień Ziemi

Dzień Dziecka

Pożegnanie klas VI

3

KULTYWOWANIE TRADYCJI SZKOLNYCH

Inauguracja Roku Szkolnego

Ślubowanie klas pierwszych

Dzień Edukacji Narodowej

Święto Niepodległości

Dzień Ziemi

Zakończenie roku szkolnego

4

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

Udział w ogólnopolskiej akcji Wielkie Sprzątanie Świata

Ukwiecanie własnych sal i opiekowanie się nimi

Pomoc zwierzętom w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

5

EDUKACJA ZDROWOTNA

Zwracanie uwagi na czynny wypoczynek na świeżym powietrzu

Organizowanie zawodów sportowych

Organizowanie spotkań z pielęgniarką, lekarzem

Udział w obchodach Dnia Ziemi

Aktywny udział w dniach sportu

6

EDUKACJA CZYTELNICZA

Pomoc w przygotowaniu przyjęcia uczniów klas I

w poczet czytelników

Bieżąca kontrola stanu czytelnictwa

Współpraca w organizowaniu Dnia Książki i Prasy

7

PRZECIWSTAWIANIE SIĘ AGRESJI

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, reagowania i przeciwstawiania się agresji i przemocy

Rozwiązywanie konfliktów bez użycia siły

Uświadomienie zagrożeń wynikających z kontaktów z osobami nieznanymi

- uprowadzenia

-wtargnięcia do mieszkań

-podawanie narkotyków

Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz instytucji działających w środowisku lokalnym

Rozwijanie talentów w kołach zainteresowań

Zachęcanie do prac w samorządach klasowych i szkolnych

 


Podstawą działania samorządu uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

 SAMORZĄD TO WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY.

Samorząd to więcej niż wybrana w demokratycznych wyborach reprezentacja uczniów- Zarząd Samorządu Uczniowskiego. W działania samorządu powinna być zaangażowana jak największa liczba uczniów (w idealnej sytuacji- każdy), którzy wspólnie decydują o podejmowanych problemach i sposobie działania. Zadaniem zarządu jest aktywizowanie uczniów i angażowanie w działania w szkole jak największej ich liczby. Tak zorganizowany samorząd rozwija w uczniach poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro oraz umożliwia realizację ich pasji i zainteresowań.

Samorząd to organizacja uczniów działająca na rzecz uczniów i zarządzania przez uczniów. W samorządzie uczniowskim głównymi bohaterami są uczniowie. Analizują oni sytuację w szkole i sami wybierają inicjatywy, w które chcieliby się zaangażować. Samorząd nie będzie jednak sprawnie funkcjonował bez pomocy wspierających uczniów inicjatywy opiekuna oraz dyrektora szkoły.

 Zgodnie z art. 55 Ustawy o systemie oświaty samorząd ma prawo do:

 •   Uchwalania regulaminu samorządu uczniowskiego (zgodnego ze statutem szkoły)
 • Samodzielnego ustalania w regulaminie zasad wyboru i działania organów samorządu

 • Wyboru opiekuna samorządu

 • Przedstawiania opinii i wniosków do rady szkoły, dyrektora i rady pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły

 • Uczestnictwa w pracach rady szkoły

 • Przedstawiania wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły

 • Wnioskowania o dokonanie zmian w statucie szkoły

 • Reprezentowania uczniów w realizacji ich prawa do:

 - wydawania dodatku do gazetki szkolnej
- informacji o programie nauczania
- umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
- organizacji życia szkolnego
- organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

 ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W wyniku głosowania przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została:
KAROLINA PERCHUN kl.VIc
Zastępcy to:
1. JAKUB NEJMAN kl.IVa
2. KACPER SŁOWIK kl. VIb

 Pozostali członkowie to:

 -Aleksandra Rybka kl. Vd - protokolant

 -Adam Krukowski kl. Vc ? członek zarządu

 -Milena Wiśniewska kl. VIa ? przewodnicząca sekcji porządkowej

 -Jakub Sitarek kl. IVa ? przewodniczący sekcji sportu i dyscypliny

 -Aleksandra Mądrala kl. Va ? członek zarządu

 SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SEKCJA PORZĄDKOWA:

 Milena Wiśniewska ? przewodnicząca VIa

 Julia Mądrala VIa

 Mateusz Osiński VIc

 Alan Brodowski VIc

 Valentin Nedialkov VIc

 SEKCJA DS. SPORTU I DYSCYPLINY:

 Jakub Sitarek IVa- przewodniczący

 Maciej Sozański VIa

 Patryk Hajduk IVc

 Kacper Słowik VIb

 Radosław Rachwalski VIc

 SEKCJA KULTURALNO-DEKORATORSKA :

 Aleksandra Rybka Vd ? przewodnicząca

 Aleksandra Mądrala Va

 Adam Krukowski Vc

 Natalia Teresiak Va

 Aleksander Jurczak Vd