Ferie w szkole


W dniach 19-23 stycznia 2015 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki” w ramach zadania „Wypoczynek zimowy dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 Strzegomiu” współfinansowanego przez Gminę Strzegom zorganizowało wypoczynek zimowy. Celem zimowiska, w którym wzięło udział 45 uczniów, było stworzenie dzieciom warunków do wypoczynku zimowego oraz promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień. Podczas wypoczynku uczniowie nauczyli się grać w kręgle, jeździć na łyżwach, pływali w basenie, uczestniczyli w rozgrywkach sportowych, zajęciach plastycznych i profilaktycznych. Wypoczynek zorganizowany przez „Przyjaciół Czwórki” sprawdzony został również przez policję, pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy oraz przedstawiciela Straży Pożarnej w Świdnicy. Sanepid, strażak oraz policjant przeprowadzili pogadanki m. in. na temat profilaktyki meningokoków i prawidłowego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych.