Nasi stypendyści


         O sukcesach Karola Olszańskiego i Jakuba Nejmana już nieraz mieliśmy okazję pisać. Ich pracowitość i talent zostały także docenione przez władze miasta. 2 lutego, na sesji Rady Miejskiej, zostały wręczone stypendia burmistrza dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami naukowymi lub sportowymi. Wśród nagrodzonych znaleźli się dwaj uczniowie naszej szkoły: Karol i Jakub. Serdecznie gratulujemy!