Konkurs

 


REGULAMIN KONKURSU NA LOGO STOWARZYSZENIA

 ?PRZYJACIELE CZWÓRKI?

 Co to jest "logo"? LOGO to znak graficzny spełniający rolę informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu instytucji lub organizacji. LOGO musi być przede wszystkim czytelne, dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów.

  1.Cele konkursu:

 - zaprojektowanie logo,

 - rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych,

 - wzmacnianie więzi ze szkołą.

  2.Konkurs jest przeznaczony dla klas I ? VI i ma charakter indywidualny.

 3.Prace należy wykonać na formacie A-4, dowolną techniką plastyczną (np. wydzieranka, wyklejanka, ołówek, akwarela, grafika komputerowa itp).

 4.Logo musi zawierać nazwę: Przyjaciele czwórki. Mogą się w nim znaleźć również elementy kojarzące się ze szkołą. Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce Stowarzyszenie ?Przyjaciele czwórki?.

 5.Jedna osoba może oddać tylko jedną pracę, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

 6.Termin składania prac ? do 29 lutego 2012.

 7. Prace należy składać w sekretariacie szkoły.

 8. Jury, w ocenie projektów, będzie brało pod uwagę: estetykę i oryginalność wykonania, adekwatność do tematu oraz pomysłowość.

 9. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 marca 2012r. na stronie internetowej szkoły: www.psp4.strzegom.pl