........................................................................


REKRUTACJA 2020/2021

Od 2 marca 2020 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a od 3 kwietnia 2020 r. nabór do klas I publicznych szkół podstawowych.
W dniach od 2 marca do 20 marca 2020 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą złożyć na kolejny rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
Tym samym dzieci te bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 września 2020 roku będą wychowankami tego przedszkola. Wzory deklaracji dostępne będą w danym przedszkolu oraz na jego stronie internetowej.
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu. Wzory zgłoszenia i oświadczenia rodziców o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Obwody szkół dostępne są na stronie internetowej www.strzegom.pl w zakładce „ oświata”.
Przyjęcie pozostałych dzieci do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I odbywać się będą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

PLIK DO POBRANIA:
. ZARZĄDZENIE NR 28/B/2020 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom
- PDF zarządzenie terminy rekrutacyjne
. UCHWAŁA NR 2/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.
- PDF uchwała rekrutacja przedszkola 2019
. Uchwała NR 20/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r. w
sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
- PDF uchwała kryteria SP 2017

Dokumenty do pobrania:

ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE