Stowarzyszenie "Przyjaciele czwórki"

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe  działalności statutowej naszego Stowarzyszenia

  Nr konta: 82864710460585967420000001

 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STRZEGOMIU 58 -150 STRZEGOMIU AL. WOJSKA POLSKIEGO 3-5

 


Rok szkolny 2018/2019

 NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA "MAŁA OJCZYZNA, WIELKA KULTURA"

W ubiegłym roku szkolnym wielkim powodzeniem cieszyły się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu zajęcia i wycieczki związane z projektem "Z Fundacją PZU po lekcjach". Powodzenie tego projektu zachęciło nauczycieli – członków Stowarzyszenia „Przyjaciele czwórki” do napisania podczas wakacji kolejnego projektu dla uczniów.

   We wrześniu Fundacja PZU ogłosiła wyniki ogólnopolskiego programu dotacyjnego "NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z kulturą" Projekt Czwórki "Mała ojczyzna - wielka kultura" znalazł się wśród 28 najlepszych projektów w kraju i uzyskał dofinansowanie! Celem programu dotacyjnego Fundacji PZU jest m. in. zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury, zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat dziedzictwa kulturowego, a także poznanie dorobku i osiągnięć Polaków w XX i XXI wieku.

   Dzięki przyznanej przez Fundację PZU dotacji nasi uczniowie obejrzą świetne spektakle teatralne w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu i Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy oraz film z zasobów Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Odwiedzą Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Centrum Historii Zajezdnia, a także Narodowe Forum Muzyki. Będą uczestniczyli we Wrocławskich Targach Dobrych książek, a uczniowie klas I-III w spotkaniu z pisarzem Łukaszem Wierzbickim. Szczególnym wydarzeniem będzie wyjazd uczniów klas ósmych do Muzeum Auschwitz-Birkenau. W trakcie realizacji projektu zostaną również zrealizowane różne konkursy związane z wydarzeniami kulturalnymi dla uczniów klas I-VIII. Projekt będzie realizowany od 1 października 2018 r. do 31 maja 2019 r.

 

 


Rok szkolny 2017/2018


FESTYN "WITAJCIE WAKACJE"

W dniu 29 czerwca 2018 r. na terenie ogrodu RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII PW. ŚW. APP. PIOTRA I PAWŁA W STRZEGOMIU członkowie i sympatycy STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STRZEGOMIU „PRZYJACIELE CZWÓRKI” zorganizowali festyn profilaktyczny pn. „Witajcie wakacje”. W czasie festynu zorganizowaliśmy dla dzieci konkursy, quizy, gry, turnieje oraz zaprezentowaliśmy szerokiej publiczności dokonania kulturalne i artystyczne dzieci i młodzieży. Festyn miał charakter profilaktyczny, gdyż propagował idee życia bez uzależnień a także zachęcał do zdrowego i sportowego stylu życia. Mimo upału znaleźli się śmiałkowie, którzy wzięli udział w rozgrywkach sportowych, grze w szachy, zabawach i konkursach. Również inne zajęcia wzbudziły wiele emocji: zajęcia plastyczne, malowanie twarzy, robienie bransoletek, zajęcia z animatorami. Całe rodziny zaangażowały się w zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. A każdy uczestnik otrzymał nagrodę, Mamy nadzieję, że festyn był atrakcyjną i ciekawą formą świętowania  rozpoczęcia wakacji. Do zobaczenia za rok. Festyn finansowany był ze środków gminy Strzegom i Stowarzyszenia "Przyjaciele czwórki" w ramach zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w 2018 roku.


O stowarzyszeniu

W dniu 24.11.2011 powstało "Stowarzyszenie przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu "Przyjaciele czwórki". Komitet założycielski to 17 "miłośników" PSP4  nauczyciele, rodzice i przyjaciele.

 Do zarządu zostały wybrane:

 1.     Agnieszka Kisielewicz - Prezes

 2.     Agnieszka Kotlicka - Sekretarz

 3.     Anna Rudnicka - Skarbnik

 Cele Stowarzyszenia:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu.
 2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów.
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej przez działalność oświatową i wychowawczą.
 4. Wspieranie uczniów w trudnej sytuacji życiowej.
 5.  Pomoc uczniom uzdolnionym.
 6. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień.
 7. Przeciwdziałanie patologii społecznej.
 8. Wspieranie kształtowania postaw młodzieży, wpajania i rozwijania patriotyzmu, szacunku dla wiedzy, pracy i prawdy.
 9. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia, nauczycielami i wychowankami Szkoły.
 10. Edukacja ekologiczna.
 11. Działanie na rzecz poprawy infrastruktury rekreacyjno-dydaktycznej Szkoły. Pozyskiwanie środków finansowych na remonty, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla Szkoły.
 12. Działalność na rzecz propagowania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci.
 13. Działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.