Wolontariat

WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLEAKCJA ZBIERANIA ZNICZY NA KRESOWE CMENTARZE

  Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych to czas, aby pomyśleć o zaniedbanych cmentarzach na Wschodzie. W związku z tym organizujemy zbiórkę zniczy, które zostaną zawiezione na zapomniane groby. Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w tej akcji.

REGULAMIN

  1. Akcja zbierania zniczy trwa do 25 października 2013r.
  1. Znicze mogą przynosić chętni uczniowie z klas 0-6.
  1. Uczniowie klas młodszych, za przyniesione znicze, otrzymają  plusy z zachowania od swoich wychowawców.
  1. Uczniowie klas starszych, za przyniesione znicze, zostaną nagrodzeni dodatkowymi punktami z zachowania.

     Punktacja: 1-5 zniczy = 5 punktów

                       5-10 zniczy = 10 punktów

                       powyżej 10 zniczy =15 punktów

  1. Znicze należy przynosić do świetlicy szkolnej, do p. Joanny Duni.                                        

WOLONTARIUSZE W AKCJI

W dniach 4-5 października br. (piątek, sobota) nasi uczniowie: Jagoda, Daria, Malwina, Kamila, Wiktoria, Paula, Paulina uczestniczyli w zbiórce żywności ?PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM? zorganizowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ?Euro Partner? ze Strzegomia, które działa pod patronatem Banku Żywności. Wczesnym rankiem w sklepach pojawili się wolontariusze Banków Żywności - tak rozpoczęła się zbiórka żywności w ramach kolejnej edycji programu Podziel się Posiłkiem, realizowanego przez Federację Polskich Banków Żywności i Danone - Partnera Strategicznego. Ogólnopolska Zbiórka Żywności to najłatwiejszy sposób, by pomóc niedożywionym dzieciom.  W weekend darczyńcą został każdy, kto kupił więcej produktów żywnościowych z długim terminem przydatności do spożycia i przekazał je wolontariuszom w sklepach. Najczęściej kupowane i przekazywane wolontariuszom produkty to olej, cukier, konserwy mięsne, rybne i warzywne, soki i dżemy. Żywność zebraną przez wolontariuszy (1180 kg), Banki Żywności przekażą organizacjom i instytucjom zajmującym się dożywianiem dzieci: szkoły, świetlice, domy dziecka, towarzystwa przyjaciół dzieci, stowarzyszeniom pomagającym dzieciom i młodzieży


PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM!

W dniach 28-29.09.2012r. (piątek, sobota) uczniowie z naszej szkoły  uczestniczyli w zbiórce żywności w ramach akcji ?PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM? zorganizowanej przez Zarząd Stowarzyszenia ?Euro Partner? ze Strzegomia, które działa pod patronatem Banku Żywności.

Wczesnym rankiem w sklepach pojawili się wolontariusze Banków Żywności - tak rozpoczęła się zbiórka żywności w ramach 10. edycji programu Podziel się Posiłkiem, realizowanego przez Federację Polskich Banków Żywności i Danone - Partnera Strategicznego. Ogólnopolska Zbiórka Żywności to najłatwiejszy sposób, by pomóc niedożywionym dzieciom. W ubiegły weekend darczyńcą został każdy, kto kupił więcej produktów żywnościowych z długim terminem przydatności do spożycia i przekazał je wolontariuszom w sklepach. Najczęściej kupowane i przekazywane wolontariuszom produkty to olej, cukier, konserwy mięsne, rybne i warzywne, soki i dżemy. Uczennice z naszej szkoły pod opieka p. Agnieszki Kotlickiej przez 2 dni pracowały przy zbiórce żywności. W rezultacie na terenie Strzegomia zebraliśmy ponad tonę żywności.

 
 KLUB SZKÓŁ UNICEF

 Klub Szkół UNICEF zrzesza szkoły, które chcą aktywnie uczestniczyć w projektach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF oraz które chcą włączyć się w akcje humanitarne dedykowane najbardziej potrzebującym dzieciom z całego świata. Do klubu przyłączyliśmy się w roku szkolnym 2011/2012. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu ?Wszystkie kolory świata?, który jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację dzieci w Czadzie. W ramach akcji wolontariusze z naszej szkoły będą przygotowywać specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką ? będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Dzieci, przystępując do pracy, same zdecydują z jakiego kraju będzie pochodziła ich laleczka, jak będzie miała na imię, jaki będzie jej kolor skóry oraz czy i jakie będzie miała hobby.WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
W czasach obecnych, gdzie tak wiele rzeczy odbywa się w świecie wirtualnym trudno znaleźć inne, lepsze narzędzie edukacji obywatelskiej w praktyce. Od września 2009 roku w naszej szkole działa Szkolna Grupa Wolontaryjna pod opieką p. Agnieszki Kotlickiej. Uczniowie klas IV-VI zaangażowali się w prace na rzecz osób potrzebujących. Nasze cele i założenia to:
- rozwijanie u dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
- pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
- wspieranie ciekawych inicjatyw,
- promowanie życia bez uzależnień.

Współpracując ze Stowarzyszeniem Euro-Partner we wrześniu w ramach akcji PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM wolontariusze brali udział w zbiórce żywności z długim terminem przydatności do spożycia. W październiku opiekun SGW nawiązał współpracę z Fundacją Dziewczynka z Zapałkami. Wolontariusze kwestując w supermarketach na terenie naszego miasta zbierają fundusze na wycieczki dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. Razem z Samorządem Uczniowskim przygotowujemy kiermasze, kawiarenki, angażujemy się w organizacje uroczystości szkolnych.

Cechy Dobrego Wolontariusza

1. WYSOKI STOPIEŃ WRAŻLIWOŚCI, który pozwala na wnikliwą obserwacje świata, tego, co nas otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych. Samo dostrzeżenie ich- to nie wszystko! Wielu ludzi bowiem dostrzega wokół siebie potrzebujących, ale przechodzi obok obojętnie, nie reaguje.
2. EMPATIA, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka skłania nas do zatrzymania się nad jego niedola, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go, udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajmy z siebie jak najwięcej, a to z kolei daje nam ogromna satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego moralnego obowiązku.
3. CIERPLIWOŚĆ, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania. Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złoscią, zniecierpliwieniem, popędliwością, często nad lenistwem czy zniechęceniem.
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności jest dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy pamiętać, że jeśœli zobowiązujemy się do czegośœ, powinniœmy wcześœniej ocenić nasze siły i umiejętnośœci, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwośœci. Nigdy nie należy obiecywać zbyt wiele, a potem nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Lepiej wziąć na siebie mniej obowiązków, ale wywiązać się z nich sumiennie.
5. WSPÓŁDZAŁANIE- znacznie więcej można osišgnšć działając wspólnie niż indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w zażartą rywalizację i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.
6. PUNKTUALNOŚŒĆ- poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, którą należy w sobie wypracować.
7. GOSPODAROWANIE CZASEM jest bardzo cenną umiejętnoœcią, tym bardziej, że wolontariusze swoją działalnośœć społeczną godzą z nauką szkolną i obowiązkami domowymi. Nie można bowiem być „dobrym” wolontariuszem dla wszystkich podopiecznych, zaniedbując własną rodzinę albo nawet sąsiadów.
8. TOLERANCJA i AKCEPTACJA- tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach z osobami chorymi czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować tę „innoœść” fizyczną czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej pełnowartośœciowego człowieka. Nie każdy umie sobie z tym poradzić. Wymaga to pewnego treningu i przygotowania psychologicznego.
9. WSTYD ZA ZŁO” , ważne jest wypracowanie odpowiedzialnośœci za siebie i innych oraz poczucia wstydu za popełnione błędy czy wyrządzone krzywdy. Takie poczucie ma zastępować konstruktywną krytykę, służyć rozwojowi wewnętrznemu, pracy nad sobą w celu podnoszenia własnej wrażliwoœci, umiejętnoœci i kwalifikacji.
10. PRAWO DO SŁABOŚŒCI, do błędu czy porażki- nie jesteśmy nieomylni, zdarza się, że zrobimy coś źŸle, nie tak, jak planowaliśœmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać się porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłośœć- uczyć się na błędach. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają. Tak uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym.
11. DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA SIĘ- wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętnośœci i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać potrzebującym