Miasto Dzieci

ROK 2019

Dokumenty do pobrania dla uczestników półkolonii DOFINANSOWYWANEJ Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
w ramach projektu pod nazwą "Transgraniczne Miasto Dzieci – Preshranicni Mesto Deti"

KARTA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII

REGULAMIN PÓŁKOLONII

LIST DO RODZICÓW

ROK 2018

Dokumenty do pobrania dla uczestników półkolonii DOFINANSOWYWANEJ Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
w ramach projektu pod nazwą "Transgraniczne Miasto Dzieci – Preshranicni Mesto Deti"

KARTA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII

KARTA UCZESTNIKA EDUKACYJNYCH WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH

PROGRAM WSTĘPNY POLSKO – CZESKICH WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN PÓŁKOLONII

REGULAMIN EDUKACYJNYCH WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH