Bezpieczna szkoła ze strażakami


W roku szkolnym 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu przystąpiła do realizacji pilotażowego programu Bezpieczny Dolnoślązak.

W dniu 11.03.2014r. uczniowie PSP 4 zdobywali wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szkolenie prowadzili pracownicy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Podczas spotkania edukacyjnego, które przeprowadził pan Piotr Pijarowski, dzieci dowiedziały się o zagrożeniach pożarem oraz co zrobić w przypadku wybuchu pożaru. Następnie odbyła się próbna ewakuacja szkoły. Wszyscy uczniowie prawidłowo zareagowali na sygnał alarmowy i sprawnie opuścili szkołę przestrzegając zasad bezpieczeństwa. W tym dniu uczniowie klas I poznawali też pracę strażaka. W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu pan Mariusz Stępień prezentował najmłodszym uczniom wyposażenie wozu strażackiego, opowiadał o pracy strażaka.

Więcej...