Kalendarz szkolny


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Czytaj więcej
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Czytaj więcej


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Czytaj więcej...KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Czytaj więcej...Rok szkolny 2016/2017


Daty zebrań z rodzicami:

 • 5-9.09.2016 – spotkania organizacyjne w klasach 0-I,
 •  12-16.09.2016 – spotkania organizacyjne w klasach II-VI,

19, 20.12.2016 r.- informacje dla rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania, ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz obniżonych ocenach z zachowania,

 • 23-27 stycznia 2017 - zebrania z rodzicami, podsumowanie semestru, przekazanie informacji o wynikach  w nauce i zachowaniu za I semestr,
 • 15,16. 05.2017 r. zebrania informujące rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania, rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz obniżonych ocenach z zachowania,
 • spotkania z rodzicami, tzw. „otwarte wtorki” odbywać się będą w następujących dniach:

    4.10.2016r.,    8.11.2016r.  7.03.2017r.  4.04.2017r


1.DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH:

 • 1 listopada 2016r Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2016r. - Narodowe Święto Niepodległości
 • 23 grudnia 2016r. – 31 grudnia 2016r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • 13 lutego – 26 lutego 2017 r. - Ferie zimowe
 • 6 stycznia 2017 r. - Trzech Króli
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 13 -18 kwietnia 2017 r.
 • 1,3 maja 2017 r. - Święto Pracy i Konstytucji
 • 15 czerwca 2017 r. - Boże Ciało

2. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH wynikające z art. 74 KN i Rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 36/92) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych:

 • Rekolekcje Wielkopostne – termin ustali Dziekan Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła
 • 14 października 2016 – Dzień Edukacji Narodowej

3.DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego:

 • 31 października 2016
 • 21,22 grudnia 2016
 • 2 maja 2017r. 
 • 12 kwietnia 2017r.
 • 16 czerwca 2017r

4. DNI, W KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ TRADYCYJNE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE:

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego – 1 września 2016 r.
 • Sprzątanie Świata – 16 września 2016r.
 • Dzień Sybiraka – 23 września 2016r.
 • Pasowanie Pierwszoklasisty – 19 października 2016r.
 • Pasowanie na czytelnika – 15 listopada 2016r.
 • Wigilie klasowe – 20 grudnia 2016 r.
 • Dzień Patrona – 13 stycznia 2017r.
 • Gminny Turniej Wiedzy o Regionie (kl. III ) –  1 lutego 2017r.
 • Noc z Andersenem – 21 kwietnia 2017r
 • Dzień Ziemi – 21 kwietnia 2017 r.
 • Dzień Dziecka – 1 czerwca 2017 r.- kl. 0-III, 2 czerwca 2017r. – kl. IV-VI
 • Zakończenie roku szkolnego – 23 czerwca 2017r.