Godność. Wolność. Niepodległość.


Spot

Uczniowie klas ósmych wykonali spot internetowy „Dla mnie niepodległość to…”, w którym znalazła się sonda przeprowadzona wśród rówieśników na terenie szkoły. 

link


Uczniowie Czwórki poznali kuchnię naszych przodków

22 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu odbyło się podsumowanie koncertu "Niepodległa łączy pokolenia" w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Godność, wolność, niepodległość", który jest częścią Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁOŚĆ. Uczniowie wzięli udział w degustacji potraw kuchni naszych przodków. Przepisy, które zgromadziliśmy można znaleźć poniżej. Za pomoc w przygotowaniu potraw do degustacji dziękujemy Państwu Edycie i Miłoszowi Koba. Spotkanie odbyło się w miłej i „smacznej” atmosferze.

Kuchnia naszych przodków

 Prezentujemy oryginalne przepisy na dania sprzed lat i zachęcamy do wypróbowania ich w praktyce! To przepisy kulinarne z Kresów Wschodnich z roku 1936 i 1939.

Przepisy, część 1

Przepisy, część 2


 Projekt "Wolność. Godność. Niepodległość."

OPIS ZADANIA

1.

Opis grup odbiorców zadania

Docelowymi  beneficjentami zadania będą uczniowie klas I – VIII PSP nr 4, a także rodzice, nauczyciele, pracownicy, absolwenci szkoły, podopieczni domu seniora „Wigor” oraz członkowie strzegomskiego oddziału Związku Sybiraków.

2.

Zakładane cele realizacji zadania

Wzmocnienie poczucia wspólnoty międzypokoleniowej oraz obywatelskiej.

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pokazanie różnych sposobów świętowania wydarzeń z przeszłości, przygotowanie do godnego celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zachęcenie do manifestowania swojej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej.

Włączenie społeczności w aktywne świętowanie rocznicy niepodległości.

3.

Sposób, formy[1] i miejsce realizacji zadania

Obowiązkowe zadania:

a)     Wystawa pamiątek rodzinnych związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości. Wystawa zostanie zorganizowana na terenie szkoły, a następnie przeniesiona do Urzędu Miejskiego.

b)     Wycieczka (2 dni) do Warszawy „Śladami Niepodległości”

 

Zadania dodatkowe:

a)     Koncert „Niepodległa łączy pokolenia” Koncert odbędzie się w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury

b)     Gra terenowa „Strzegom – miasto odzyskane”

c)     Warsztaty rękodzielnicze „Kotylion na stulecie Niepodległości” zorganizowane  w domu dziennego pobytu „Senior - Wigor”.

d)     Szkolny konkurs „100 piątek na stulecie Niepodległości”

e)     Wykonanie spotu internetowego „Dla mnie niepodległość to….”

f)       Stworzenie miniaturowych replik mundurów i strojów z okresu walk o niepodległość i zorganizowanie wystawy  w holu szkoły

g)     Przygotowanie zakładki na stronie internetowej szkoły, w której zostaną zamieszczone przepisy kulinarne „Kuchnia naszych pradziadków”,

h)     Wykonanie  poloneza na rynku strzegomskim przez uczniów klas ósmych strzegomskich szkół podstawowych, z udziałem zaproszonych władz i przedstawicieli różnych organizacji i stowarzyszeń społecznych

i)        Zorganizowanie w szkole obchodów Dnia Sybiraka (przygotowanie części artystycznej i poczęstunku dla zaproszonych gości)

4.

Opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań objętych zadaniem

Wystawa pamiątek

Wystawę pamiątek pozyskanych ze zbiorów prywatnych uczniów, nauczycieli, absolwentów i pracowników szkoły zorganizują uczniowie klas ósmych pod opieką nauczycieli języka polskiego i historii. Nauczyciele zajmą się zabezpieczeniem unikatowych eksponatów, natomiast uczniowie ich opisem oraz wyeksponowaniem w holu szkoły, a następnie w gmachu Urzędu Miejskiego. Dodatkowo pokazane zostaną prace plastyczne uczniów „Niepodległość w oczach dziecka”.

 

Wycieczka do Warszawy

Spacer szlakiem wydarzeń 1918 roku podczas, którego zobaczymy najważniejsze miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania niepodległości, między innymi:

- Pałac Prezydencki - miejsce spotkania marszałka Piłsudskiego z członkami niemieckiej Rady Żołnierskiej oraz pierwszy, po 123 latach posterunek, gdzie na warcie stanęli polscy żołnierze

- Grób Nieznanego Żołnierza – najważniejszy z polskich monumentów upamiętniający tych, którzy w przeszłości walczyli o niepodległą RP– zmiana warty

- Hotel Victoria – tu stał pałac Kronenberga, w którym marszałek Piłsudski konferował z członkami partii politycznych na temat powstania rządu narodowego

- Zachęta – miejsce zamachu na pierwszego polskiego prezydenta – Gabriela Narutowicza. Na placu przed gmachem pomnik przedstawiający umierajacego wojownika -  upamiętnia żołnierzy założonej przez Piłsudskiego Polskiej Organizacji Wojskowej, która walczyła z Rosyjskim zaborcą.

- Zamek Królewski – w 1918 roku była to siedziba Rady Regencyjnej

Stare Miasto: min. ul. Świętojańska, Katedra Św. Jana, Kanonie

- Cytadela Warszawska – w czasie zaborów było carskie więzienie, którego więźniem był min. Piłsudski

- Przejazd przez: min. Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, ambasady, Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe

- Gmach Belwederu-po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Belweder stał się siedzibą prezydenta a potem marszałka Józefa Piłsudskiego

- Powązki Wojskowe – zwiedzanie cmentarza – groby żołnierzy poległych podczas wojny polsko – bolszewickiej

- Przejazd do Sulejówka i zwiedzanie dworku marszłaka Piłsudskiego

 

Koncert „Niepodległa łączy pokolenia”

Koncert zorganizowany zostanie w Strzegomskim Centrum Kultury. Wyreżyserowany przez nauczyciela historii i wos-u. Do udziału w tym widowisku zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk i grup społecznych, które od wielu lat współpracują z naszą szkołą (emerytowani nauczyciele PSP nr 4, absolwenci szkoły, podopieczni domu dziennego pobytu „Senior-Wigor”, członkowie strzegomskiego oddziału Związku Sybiraków. Spektakl składać się będzie z  utworów patriotycznych.

 

Gra terenowa „Strzegom-miasto odzyskane”

Gra będzie miała na celu sprawdzenie wiedzy uczestników na temat historii, współczesności, gospodarki i kultury naszego miasta oraz weryfikację wiadomości uczniów  na temat   odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918. Uczestnicy (uczniowie klas I-VIII) będą rywalizować między sobą, kto szybciej i dokładniej wykona wyznaczone mu zadania( np. rozwiązanie krzyżówki, ułożenie puzzli przedstawiających lokalny zabytek- podanie jego nazwy) zadania będą dostosowane do wieku uczestników). Dodatkowo uczniowie przy pomocy mapki „Jak odzyskaliśmy niepodległość” będą gromadzić wiedzę na ten temat, a następnie dodatkowe punkty w grze. Do współpracy zaproszeni zostaną przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej.

Warsztaty rękodzielnicze „Kotylion na stulecie Niepodległości”

Warsztaty zostaną przeprowadzone w domu dziennego pobytu „Senior - Wigor”. Uczniowie naszej szkoły przy okazji wspólnego wykonywania kotylionów będą mieli okazję porozmawiać z seniorami – świadkami historii.

Po warsztatach uczniowie udadzą się na boisko szkolne, gdzie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły będą szyć flagę narodową, wykorzystaną następnie jako element dekoracji w czasie koncertu finałowego „Niepodległość łączy pokolenia”

 

Szkolny konkurs „100 piątek na stulecie Niepodległości”

Konkurs zakłada, że uczniowie w rywalizacji będą walczyć o podniesienie wyników nauczania, wzajemnie się wspierając i pomagając w nauce. Ogłoszony zostanie 3 września 2018r. Klasa, która 10 listopada 2018r uzyska wynik najbardziej zbliżony do 100 ocen bardzo dobrych lub go przekroczy zdobędzie nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców Wszystkie szczegółowe informacje( min. przeliczanie ocen) zawarte zostaną w regulaminie konkursu.

 

Spot internetowy

Spot zostanie nakręcony i zmontowany  przez uczniów naszej szkoły na podstawie sondy szkolnej i opublikowany w internecie.

 

Miniatury replik mundurów i strojów

Stworzenie miniatur replik mundurów i strojów z czasów II Rzeczpospolitej pozwoli na wzbogacenie wiedzy uczniów na temat wydarzeń historycznych, zintegruje rodziców i dzieci w czasie wspólnej pracy nad zdobywaniem materiałów, a następnie szyciem repliki mundurów i strojów. Do współpracy przy tym działaniu zaprosimy grupę rekonstrukcyjną „Pancerni”, która przedstawi scenę rekonstrukcji zdarzeń historycznych w ramach inauguracji wystawy.

 

Zbiór przepisów „Kuchnia naszych pradziadków”

Przygotowanie zakładki na stronie internetowej szkoły „Kuchnia naszych pradziadków”, w której opublikowane  zostaną przepisy kulinarne naszych przodków udostępnione przez uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, seniorów, Sybiraków. Przepisy te od pokoleń stanowią rodzinną pamiątkę w wielu domach. Uczniowie zajmą się pozyskaniem przepisów oraz ich przepisaniem, wykonają odpowiednie zdjęcia lub ilustracje. Zorganizowana zostanie również degustacja potraw, którą przygotują nauczyciele, rodzice  oraz współpracująca ze szkołą firma cateringowa.

 

Polonez na strzegomskim rynku

Wykonanie poloneza na rynku strzegomskim będzie kolejnym etapem wzmocnienia poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz integracji mieszkańców. Do udziału zaproszeni zostaną: władze miasta, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, Zespół Folklorystyczny Kostrzanie, nauczyciele oraz uczniowie strzegomskich szkół podstawowych.

IX 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X,XI

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X, XI

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

2018

 

 

 

 

5.

Zakładane rezultaty

- Zorganizowanie wystawy pamiątek,

- Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki do Warszawy,

- Zorganizowanie koncertu,

- Przeprowadzenie gry terenowej,

- Zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych,

- Zorganizowanie konkursu „100 piątek na stulecie Niepodległości”

- Nagranie i opublikowanie spotu internetowego,

- Stworzenie miniatur replik mundurów i strojów z czasów II Rzeczpospolitej

- Przygotowanie zakładki na stronie internetowej szkoły „Kuchnia naszych pradziadków,

- Przełamanie społecznych barier międzypokoleniowych,

- Podniesienie poziomu wiedzy historycznej na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

- Wzmocnienie postawy dzieci i młodzieży wobec wartości i symboli narodowych.

- Wzbudzenie zainteresowania młodych strzegomian działalnością prospołeczną i aktywną działalnością obywatelską.