Erasmus+ ART IT OUT 2020-2022. Wyraź to sztuką


 

Projekt Erasmus+ “Art it out”- “Wyraź to sztuką” będzie realizowany w latach 2020/2022. W Projekcie biorą udział: Polska, Niemcy, Włochy, Czechy, Słowacja i Hiszpania.

Celem partnerstwa projektu jest połączenie kreatywności z poznaniem państw europejskich, zabytków, krajobrazów oraz dzieł sztuki tworzonych przez lokalnych artystów oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Na tej podstawie powstanie wirtualne muzeum. Ponadto zaprojektujemy przewodnik w języku ojczystym i angielskim. Uczniowie zapoznają się wirtualnie z dziełami sztuki krajów partnerskich zgłębiając wiedzę na temat dzieł i artystów. Uczniowie będą również tworzyć gry na podstawie zdobytych informacji. Uczniowie będą zgłębiać wiedzę na temat malarzy, technik malarskich oraz różnorodnych materiałów używanych w malarstwie. Rezultaty pracy będą zamieszczone na platformie eTwinning i w wirtualnym muzeum.