Sprzątanie Świata

Chrońmy bioróżnorodnoœć – segregujmy odpady - to hasło, pod którym przebiegała XVII tegoroczna akcja „ Sprzątanie œświata –Polska. Segregując odpady i stosując recykling zmniejszamy zużycie nieodnawialnych zasobów Ziemi, od których zależy przetrwanie gatunków. Wykorzystując makulaturę do produkcji papieru, oszczędzamy drzewa. Puszki aluminiowe oddane do recyklingu to zaoszczędzone boksyty (surowiec naturalny do produkcji aluminium), woda i energia. Ponowne wykorzystanie surowców wtórnych, to także ochrona œrodowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami. Są one szczególnie szkodliwe dla najbardziej wrażliwych organizmów. Dlatego nasze codzienne działania i œwiadome decyzje mogą pomóc w zachowaniu bioróżnorodnoœci.17 wrześœnia 2010 roku uczniowie z klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu aktywnie uczestniczyli w Sprzątaniu śŒwiata. Propagowanie odpowiednich zachowań i postaw jest bardzo ważne w pracy edukacyjno-wychowawczej naszej szkoły. Uczestnictwo w takich akcjach uwrażliwia na piękno przyrody i zachęca do podejmowania prostych działań, które skutkujš ogromnymi efektami. Tegorocznej akcji sprzyjała piękna pogoda. Uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawców wysprzątali teren wokół szkoły. Praca przebiegała bardzo sprawnie a stan czystośœci pozostał wyśœmienity. Uczniowie zebrali w sumie kilkanaśœcie worków odpadów i pozostawili je w wyznaczonych miejscach. Wszystkie œśmieci zostały zabrane przez ZUK.