VI FESTYN SPORTOWY


  Od 2014 r.  Stowarzyszenie „Przyjaciele czwórki” oraz PSP Nr 4 w Strzegomiu organizują corocznie Festyn Sportowy na boisku przy szkole. 3 czerwca 2018r.  odbyła się już szósta edycja tego wydarzenia. W czasie festynu dzieci uczestniczyły w różnorodnych konkurencjach sportowych, bawiły się przy muzyce. Odbył się także konkurs „W zdrowym ciele zdrowy duch” o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia. Na wszystkie dzieci czekał bogato zaopatrzony bufet: hot-dogi, napoje i owoce

   Impreza jest inauguracją sezonu sportowego na boisku przy szkole. Boisko szkolne  jest dostępne dla dzieci w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz w soboty od maja do września. W tym czasie trenerzy środowiskowi organizują dzieciom zajęcia sportowe.  Stowarzyszenie „Przyjaciele czwórki”  realizuje zadanie publiczne pn. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych – „Mieć boisko – to nie wszystko” wspierane przez Gminę Strzegom w kwocie  11000,00 zł.    

Stowarzyszenie „Przyjaciele czwórki”