Śladami polskiej historii


   Pod koniec maja uczniowie ósmych klas mieli okazję wziąć udział w wyjątkowej wycieczce śladami polskiej przeszłości pod hasłem "Niepodległość nie spadła nam z nieba".

   Najważniejszym, choć przy tym najbardziej bolesnym, punktem w programie wycieczki było zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Trudno było pozostać obojętnym, gdy pani przewodnik oprowadzała nas po placu apelowym, miejscu selekcji, barakach więźniów, komorze gazowej... Obraz życia więźniów i drastyczność ich śmierci były wstrząsające. Wystawa dokumentująca tragiczny przebieg Holocaustu uświadomiła nam dobitnie, jak tragiczny był los całego pokolenia narodu żydowskiego.

   Po ponad trzygodzinnym zwiedzaniu Auschwitz i Birkenau zobaczyliśmy, jak o kulturę troszczą się mieszkańcy Oświęcimia. Byliśmy zachwyceni zarówno wyposażeniem, jak i ofertą programową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu.

   Kolejnym punktem programu był pobyt na Górze Św. Anny. W tym miejscu z kolei znajduje się Pomnik i Muzeum Czynu Powstańczego poświęcone bohaterom powstań śląskich, dzięki którym Górny Śląsk po pierwszej wojnie światowej znalazł się w granicach Polski.

   O tym, że wycieczka wywarła wielkie wrażenie na uczestnikach świadczy także ilość i jakość zdjęć, które wpłynęły na konkurs fotograficzny poświęcony realizacji projektu "Mała ojczyzna, wielka kultura". Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU.