W trosce o bezpieczeństwo


Dyrektor szkoły przekazuje poniżej link, pod którym można zapoznać się z działaniami w ramach bezpiecznej szkoły, zagrożeniami i zaleceniami działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/