Spotkanie policjantów z rodzicami


  W dniu 2.04.2019 roku naszej szkole odbyło się spotkanie rodziców klas ósmych z funkcjonariuszami policji ze Świdnicy: p. Robertem Topolskim oraz p. Szymonem Szczepaniakiem. Spotkanie to miało na celu zwiększenie świadomości rodziców na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy oraz konsekwencji zdrowotnych, prawnych i społecznych wynikających z uzależnienia.

Pedagog szkolny Agnieszka Kotlicka