Wizyta policjantów w naszej szkole


 W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy policjantów, którzy spotkali się z uczniami klasy IV - VI. Funkcjonariusze policji rozmawiali z dziećmi na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasad zachowania się w szkole i poza nią. Został również poruszony temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Omawiane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjantów.