VII festyn sportowo-profilaktycznym na boisku przy „Czwórce”


W dniach 14-18.09.2020r.na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu odbył się VII festyn sportowo-profilaktyczny. W bieżącym roku ze względu bezpieczeństwo uczestników i ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie na boisku, wydłużyliśmy czas trwania imprezy do 5 dni. W czasie festynu dzieci i młodzież uczestniczyli w zabawach i grach sportowych, których celem był rozwój umiejętności sportowych oraz dobra zabawa połączona z aktywnym sposobem spędzenia wolnego czasu.  Na uczestników czekało wiele konkurencji sprawnościowych, w których ćwiczyli strzelanie do bramki, kosza, zręczność, równowagę. Pod czujnym okiem trenerów rozwijali swoje zdolności, ale przede wszystkim dobrze się bawili, spędzając czas na świeżym powietrzu.

Impreza odbyła się w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” zadania publicznego „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych – Mieć boisko – to nie wszystko”. Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało dotację z Gminy Strzegom w kwocie 12 080 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciele Czwórki