Dokumenty świetlicowe


Drodzy Rodzice!

   Poniżej można pobrać kartę zapisu dziecka na świetlicę oraz upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę niepełnoletnią. 

Karta zapisu

Upoważnienie