Zajęcia sportowo – rekreacyjne na boisku przy PSP nr 4 w Strzegomiu


   W okresie od maja do września br. na  boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu organizujemy ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjnych o charakterze wielodyscyplinarnym, które prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów. Ich celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu, rozwój umiejętności sportowych dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień. Organizujemy zajęcia w godzinach popołudniowych w dni powszednie, a także  w wyznaczonych godzinach w soboty. Dzięki pracy i nadzorowi trenera środowiskowego wzrasta bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu, a prowadzone przez niego zajęcia sportowe mają charakter edukacyjno-wychowawczy, co wpływa na popularyzację zdrowego i bezpiecznego stylu spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Prowadzenie działań animacyjnych na terenie obiektu odbywa się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi.

Zapraszamy dzieci i młodzież do uprawiania sportu i rekreacji.

   Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych – Mieć boisko – to nie wszystko”. Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało dotację z Gminy Strzegom w kwocie 12 080 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciele Czwórki