Informacje na temat dostępu do wyniku egzaminu ósmoklasisty


Absolwenci PSP nr 4 w Strzegomiu będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klas VIII otrzymają wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wyniki będą wydawane w dnia 31.07.2020r. w godz. 8:00-12:00, od 03.08.2020r. w godz. pracy sekretariatu). Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.