Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty


Informuję że, zaświadczenia o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 31 lipca 2020r. (piątek)  w godz. 800-1200 .

Osoby odbierające zaświadczenie zobowiązane są do nałożenia maseczki ochraniającej usta i nos oraz zachowania bezpiecznej odległości.

Do odbioru zaświadczeń upoważnieni są uczniowie lub ich rodzice.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Janina Klonowska

 

Jeżeli uczeń ani rodzice nie mogą odebrać zaświadczeń, mogą upoważnić inną osobę. Osoba odbierająca zaświadczenie, musi posiadać upoważnienie. Druk można pobrać poniżej. 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA OSOBY INNEJ NIŻ RODZIC (Opiekun Prawny)