KONSULTACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW


Zachęcamy uczniów i rodziców do konsultacji z pracownikami szkoły wg harmonogramu:

Wychowawcy klas: wtorek i czwartek w godz. 16.00-17.00,

Pedagog szkolny Agnieszka Kotlicka: codziennie w godzinach 11.00-12.00, 16.00-17.00,

Pedagog szkolny Agnieszka Kisielewicz: codziennie w godzinach 12.00-13.00,

Psycholog Marcela Rudnicka-Sznabel: codziennie w godzinach 10.00-11.00, 16.00-17.00,

Dyrektor szkoły Janina Klonowska: codziennie w godzinach 10.00-11.00, 16.00-17.00. 

Pierwszy kontakt przez dziennik elektroniczny Librus w celu ustalenia sposobu dalszej współpracy np. kontakt telefoniczny, komunikatory (za zgodą nauczyciela).