Zakaz wstępu na teren szkoły


W związku z epidemią koronawirusa zabrania się wstępu na teren szkoły osobom niebędącym jej pracownikami.         

Z poważaniem dyrektor szkoły 
Janina Klonowska