Akcja "Klasa z empatią"

  • Drukuj

Nasza szkoła przystąpiła do akcji „Klasa z empatią”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego jako zaburzenia o podłożu lękowym. Uczniowie klas przystępujących do akcji wypełniają zadania zawarte w regulaminie, odnoszące się do radzenia sobie z sytuacjami lękowymi, wsparcia w sytuacjach trudnych i znaczenia pozytywnych komunikatów kierowanych do innych. Klasy, które wypełnią wszystkie zadania, otrzymają tytuł „KLASA Z EMPATIĄ”, potwierdzony certyfikatem. Powodzenia.