Opieka stomatologiczna


Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078) informuję, że Burmistrz Strzegomia zawarł porozumienie z Przychodnią „NOVA – DENT” Ewa Rusiecka i Dominika Kopciuch ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z PSP Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu.

Przyjęcie dzieci w gabinecie odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

Poniedziałek:     godz. 13.00 do 16.00

Środa               godz. 13.00 do 17.00

Czwartek         godz. 14.00 do 17.00

 

Wizyty stomatologiczne będą możliwe po uprzedniej rejestracji pod numerem telefonu: 536-488-966