Sprzątamy świat


W dniu 20 września br. roku uczniowie klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 4 wraz ze swymi nauczycielami wzięli udział w sprzątaniu okolicy szkoły, uczestnicząc w ten sposób w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata będącej częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: "Nie śmiecimy– sprzątamy - zmieniamy", a jej celem było posprzątanie otoczenia oraz przyczynienie się do wzrostu świadomości ekologicznej. Uczestnicy akcji zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt przekazany przez Urząd Miejski w Strzegomiu wyruszyli spod budynku szkoły i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im terenu. Sprzątającym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda, a dzięki zaangażowaniu i aktywnej postawie uczniów udało się zebrać wiele worków śmieci, które następnie zostały złożone we wcześniej ustalonych punktach odbioru odpadów.

Młodzież zakończyła akcję z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz środowiska.             

                                                                        Anna Ćwik