Informacje na temat dostępu do wyniku egzaminu ósmoklasisty


Absolwenci PSP nr 4 w Strzegomiu będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klas VIII otrzymają wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wyniki będą wydawane w dnia 31.07.2020r. w godz. 8:00-12:00, od 03.08.2020r. w godz. pracy sekretariatu). Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

 

Projekt „Zdalna Szkoła +”W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  Gmina Strzegom skorzystała po raz drugi z możliwości złożenia wniosku na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w którym otrzymała kwotę wsparcia w wysokości 105 000,00 zł. 

W ramach otrzymanych środków zakupiono 7 laptopów, które przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu.

Projekt miał na celu pomoc uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych (3+).

Dyrektorzy szkół zakupiony sprzęt przekazali jak w poprzedniej edycji programu uczniom w drodze umowy użyczenia na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w celu prowadzenia zdalnego nauczania.

 

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty


Informuję że, zaświadczenia o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 31 lipca 2020r. (piątek)  w godz. 800-1200 .

Osoby odbierające zaświadczenie zobowiązane są do nałożenia maseczki ochraniającej usta i nos oraz zachowania bezpiecznej odległości.

Do odbioru zaświadczeń upoważnieni są uczniowie lub ich rodzice.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Janina Klonowska

 

Jeżeli uczeń ani rodzice nie mogą odebrać zaświadczeń, mogą upoważnić inną osobę. Osoba odbierająca zaświadczenie, musi posiadać upoważnienie. Druk można pobrać poniżej. 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA OSOBY INNEJ NIŻ RODZIC (Opiekun Prawny)Nagrodzeni w wojewódzkim konkursie literackim


Właśnie dotarły do nas nagrody dla laureatów XVI Konkursu Literacko-Dziennikarskiego Moja Mała Ojczyzna 2020 im. Beaty Jaroszewskiej dla uczniów z Dolnego Śląska. Bardzo serdecznie gratulujemy Magdzie Zym z kl. VII b, która zajęła II miejsce w tym konkursie, oraz Jagodzie Traczyk z kl. VI d, która otrzymała wyróżnienie!

Prace konkursowe oceniało znakomite jury w składzie: Karol Maliszewski – poeta, prozaik, krytyk literacki, Tomasz Leśniowski – poeta, dziennikarz, Rafał Różewicz - poeta. Jurorzy docenili eseistyczną pracę Magdy zatytułowaną "Mój Facebook" pokazującą piękno Strzegomia okiem fotografa i opowiadanie kryminalne Jagody pt. "Pomóc czy zaszkodzić". Prace powstały pod opieką p. Doroty Bielawskiej.

Zakończenie projektu Erasmus+


Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmiku podsumowującego projekt Erasmus+: "Building bridges with music- 2018-2020".
 
 
 

Sukcesy uczniów PSP 4 w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”


W roku szkolnym 2019/2020 „Kangur Matematyczny” przeprowadzony został drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. W konkursie wzięło udział 50 uczniów, ośmioro z nich otrzymało wyróżnienie.

Kategoria Żaczek: Julia Zawiła kl.2a, Natalia Żurek kl.2a, Zofia Banaszak kl.2c, Agata Owczarczyk kl.2c

kategoria Maluch: Andrzejewski Bartosz kl.4a, Antony Łysomirski kl.4b

kategoria Benjamin: Martyna Sochacka-Suchara kl.5c, kategoria Kadet: Bartosz Podhorodecki kl.8c.

Monika Knap

Przed egzaminem


Kochani Ósmoklasiści!
Jutro rozpoczynacie trzydniowy okres egzaminów kończących szkołę podstawową. Życzymy Wam pytań, które nie sprawiają trudności, weny twórczej i opanowania. Jesteśmy pewni, że czas wytężonej pracy przyniesie bardzo dobre efekty.
Wierzymy w Was i trzymamy kciuki.


Powodzenia
Wasi Wychowawcy