Dzień Nauczyciela w Czwórce


Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.     

Z tej okazji 14 października 2019 roku cała społeczność szkolna spotkała się na przedstawieniu przygotowanym przez uczniów z klasy V E pod kierunkiem pani Katarzyny Łubniewskiej. Za oprawę muzyczną odpowiedzialna była nauczycielka muzyki, pani Anna Malina. Młodzi artyści poprzez program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Uczniowie w zabawny sposób zaprezentowali scenkę z lekcji i przedstawili postać nauczyciela. Nie zabrakło też układów tanecznych w wykonaniu naszych uczniów. Za tę część akademii odpowiedzialna była pani Anna Wysocka. Piękne były również życzenia składane przez członków koła recytatorskiego z klasy II c, przygotowanych przez panią Urszulę Cebulę. Za dekorację odpowiadała pani Izabela Kisły.

Wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!!!

Konkurs „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019“


Kuratorium Białystok ogłosiło regulamin Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019“. Konkurs organizowany jest we współpracy z Prezesem Polskiego  Komitetu Olimpijskiego, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Prezydentami Białegostoku i Suwałk, Prezesem Podlaskiej Rady Olimpijskiej oraz Dyrektorem Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wśród celów konkursu jest przede wszystkim uczczenie jubileuszu 100 lat działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.

Organizatorzy zapraszają do udziału nauczycieli, rodziców,  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego kraju-  trwa rejestracja uczestników.

Szczegółowe informacje:

https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/formularz-rejestracyjny-konkursu-100-lat-polskiego-komitetu-olimpijskiego-1919-2019.html

 

Młodzi szachiści zdobyli swoje pierwsze kategorie szachowe


   W miniony weekend w Żarowie rozegrany został VII Memoriał Szachowy pamięci J. Kipczaka i P. Paradowskiego. W gronie startujących w turnieju blisko 120 osób znalazło się czworo młodych miłośników gry w szachy z PSP nr 4 w Strzegomiu.

   Cała czwórka zagrała w grupie C dla zawodników bez kategorii oraz posiadających 5 kategorię szachową. Najwyższe 7 miejsce zajął Szymon Cygan, na 21 miejscu był Jakub Jedyńczuk, 26 zajęła Zuzanna Włodarczyk i 45 miejsce  Aleksandra Podhorodecka. W grupie tej Szymon Cygan, Jakub Jedyńczuk i Zuzanna Włodarczyk zdobyli swoją pierwszą w życiu 5 kategorię szachową.

Artur Adamek

Fluoryzacja 8 października


 UWAGA!!!

 

W DNIU 08.10.2019r. (WTOREK) ODBĘDZIE SIĘ FLUORYZACJA DLA KLAS I – VI

PROSZĘ PRZYNIEŚĆ SZCZOTECZKI.


Lekcje meteorologii w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego


 5 września 2019r. , w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, uczniowie z PSP nr 4 wraz z uczniami z PSP nr 3 oraz PSP w Olszanach mogli poczuć się jak prawdziwi studenci, uczestnicząc w zajęciach z meteorologii w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.

Młodzież uczestniczyła m.in. w zajęciach warsztatowych pt. „Zjawiska pogodowe w małej filiżance, czyli meteorologia dla każdego”. Prowadzący wykonując proste doświadczenia wyjaśniał, jak powstają wybrane zjawiska pogodowe. Uczniowie obserwując ciekawe pokazy, poznawali właściwości powietrza oraz zależności między ciśnieniem, temperaturą i gęstością powietrza. Prezentacja multimedialna i kolejne doświadczenia przybliżyły dzieciom mechanizm cyrkulacji powietrza. Zajęcia warsztatowe zakończyły doświadczenia dotyczące pary wodnej i powstawania chmur. Po tych zajęciach odbył się wykład pt. „Czy zje nas SMOG ?”. Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się, skąd się biorą zanieczyszczenia w otaczającym nas powietrzu, dlaczego są groźne dla naszego zdrowia i co to jest ten słynny SMOG. Ostatnim punktem naszych zajęć były zajęcia terenowe. Młodzież zwiedzała ogródek meteorologiczny i poznawała przyrządy służące do pomiaru i obserwacji składników pogody oraz metody prowadzenia obserwacji. Z dużym zainteresowaniem uczniowie oglądali wnętrze klatki meteorologicznej i odczytywali temperaturę powietrza.

Zajęcia w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery nie tylko poszerzyły wiedzę przyrodniczą uczniów, ale również przyczyniły się do integracji międzyszkolnej młodzieży z PSP nr 4, PSP nr 3 i PSP Olszany.

Izabela Luszawska, Natalia Kościelna


Informacje o realizacji projektu HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2019 R W PSP NR 4 W STRZEGOMIU    

 


Październik-grudzień

Grupy p. Agnieszki Szklarek i p.Gertrudy Dudzik tutaj

Grupy p. Marty Pudlik tutaj

 


Wrzesień

Grupy p. Agnieszki Szklarek i p.Gertrudy Dudzik tutaj

Grupy p. Marty Pudlik tutaj


W związku ze zmianą planu, harmonogram na kolejne miesiące będzie dodany 01.10.WRZESIEŃ 2019

Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów  klas VII i VIII.

Zajęcia odbywają się salach językowych, przy zastosowaniu  metod aktywizujących z użyciem TIK oraz środków zakupionych w ramach projektu- fiszek, słowników i lektur w jęz. angielskim. Już niedługo każda szkoła zostanie także doposażona w tablicę interaktywną, laptopy oraz oprogramowanie do nauki i przeprowadzania testów.

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia objęci zostali szkoleniami w zakresie wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego.


 


Rozpoczęcie realizacji projektu

1 czerwca 2019 r. 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota dofinansowania   764440,38zł.

Głównym celem  projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli  do  ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 1.06.2019 do 31.05.2021 r.

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i  nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego  z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych za kwotę 346560,00 zł  8 multimedialnych salach językowych. 

Zgodnie z harmonogramem obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i przygotowania procedury przetargowej.

Informacja o realizacji projektu (2)

 

1 czerwca 2019 r. 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację projektu Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota dofinansowania   764440,38zł.

Głównym celem  projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli  do  ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 1.06.2019 do 31.05.2021 r.

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i  nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego  z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych za kwotę 346560,00 zł  8 multimedialnych salach językowych. 

Zgodnie z harmonogramem obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i przygotowania procedury przetargowej.

Sprzątamy świat


W dniu 20 września br. roku uczniowie klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 4 wraz ze swymi nauczycielami wzięli udział w sprzątaniu okolicy szkoły, uczestnicząc w ten sposób w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata będącej częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: "Nie śmiecimy– sprzątamy - zmieniamy", a jej celem było posprzątanie otoczenia oraz przyczynienie się do wzrostu świadomości ekologicznej. Uczestnicy akcji zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt przekazany przez Urząd Miejski w Strzegomiu wyruszyli spod budynku szkoły i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im terenu. Sprzątającym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda, a dzięki zaangażowaniu i aktywnej postawie uczniów udało się zebrać wiele worków śmieci, które następnie zostały złożone we wcześniej ustalonych punktach odbioru odpadów.

Młodzież zakończyła akcję z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy na rzecz środowiska.             

                                                                        Anna Ćwik

 

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


                                                                                                     Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Całość listu

Narodowe Czytanie w „Czwórce”


Tłumy zgromadzone na sali gimnastycznej i …cisza jak makiem zasiał. Tak uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 słuchali fragmentów noweli H. Sienkiewicza w ramach tegorocznej odsłony Narodowego Czytania.

Na początku krótkie wprowadzenie i streszczenie utworu, ale już po chwili każdy na skrzydłach wyobraźni przeniósł się w odległy czas i miejsce, gdzie syn wodza Czarnych Wężów, występując przed mieszkańcami Antylopy, bezcześcił tradycje swego plemienia i pamięć przodków.

Cóż, twarze zasłuchanych dzieci mówiły wszystko. Jak można tak się zachować? Dlaczego Sachem się nie zemścił? Właśnie, dlaczego?

Pozostaje mieć nadzieję, że refleksje, które zrodziły się pod wpływem lektury Sienkiewicza, uświadomiły najmłodszemu pokoleniu, że zawsze trzeba pamiętać o  historii swojego narodu i o tym jak łatwo jest utracić swoją tożsamość.